Gezonde schoolomgeving dankzij schoolstraat aan Pius X

20 September 2016

Gezonde schoolomgeving dankzij schoolstraat aan Pius X

Leefbaarheid en veiligheid zijn topprioriteiten voor Groen. Daarom legden we in oktober vorig jaar het concept ‘schoolstraat’ op tafel. Een schoolstraat is een straat in een schoolomgeving die bij aanvang en einde van de school een half uur vrij van gemotoriseerd verkeer wordt gemaakt.   Voordelen: de verkeersveiligheid voor alle leerlingen, ouders en leerkrachten neemt toe zwakke weggebruikers krijgen ruimte om op een veilige manier hun tocht aan te vatten of te beëindigen zo komen meer fietsers en voetgangers in de schoolomgeving meer gestructureerde mobiliteit in plaats van een chaotische schoolomgeving Testfase voor Pius X op voorstel van Groen Kortrijk komt er een testfase voor Pius X de stad moet goed overleggen met scholen, ouders, ouderverenigingen en kinderen een globaal plan van aanpak is nodig voor een mobiliteitsshift in het woon- en schoolverkeer de stad moet goed en tijdig informeren wanneer schoolstraten worden ingevoerd. Het concept ‘schoolstraat’ is immers nog niet bij iedereen gekend.