2. Gezonde lucht in een groene stad

Wie de meest recente metingen van de concentraties fijn stof en stikstofdioxide in Kortrijk zag, weet dat we geen genoegen mogen nemen met meer van hetzelfde beleid. Ongezonde lucht treft iedereen, maar vooral de meest kwetsbaren: de kinderen, de ouderen en de zieken. Gezonde lucht is een basisrecht.

Daarom kiest Groen resoluut voor verkeersluwe lanen met veel bomen en met afgescheiden voet- en fietspaden. We hebben in de ruimtelijke ordening oog voor gezonde lucht. We vermijden via bouwvergunningen de vorming van zogenaamde streetcanyons zodat een aanvoer van verse lucht tussen de gebouwen verbeterd wordt.

Geen gezonde lucht zonder voldoende groen in de stad. Wij maken dus een bomenplan. Hierdoor komen er niet alleen meer bomen in Kortrijk, maar ook de juistebomen, afgestemd op de plaats waar ze staan. Voor elke boom die verdwijnt, komt er minstens één in de plaats. Maar we gaan verder, binnen 6 jaar zijn er 10.000 bomen bijgekomen in onze stad. Zo zorgen wij voor minder fijn stof en stikstofdioxides, en krijgen we weer meer zuurstof en ademruimte. We gaan voor een uitbreiding van Bellegembos.

In een gezonde stad spelen ook voeding en beweging een belangrijke rol. Bedrijven, scholen en sportkantines werken samen rond gezonde en betaalbare maaltijden op school. Door buurtgerichte kookevenementen leren we voor gezonde maaltijden zorgen. In gemeentelijke voorzieningen zoals de woonzorgcentra, de kinderdagverblijven en de cafetaria’s moet je lekker én gezond kunnen eten.

Naast het sporten zijn er heel wat andere mogelijkheden om te ‘bewegen’ tijdens de dag. Er zijn brede en effen voetpaden, volwaardige fietspaden, groenzones op loopafstand met speel- en ontspanningsruimten voor alle leeftijden. Ook waar dit minder evident is richten we het openbaar domein zo in dat kinderen aangetrokken worden om er toch te spelen, meer (tijdelijke) ‘stranden’ in de stad, kleurige speeltoestellen, waterpartijen,…

Aan alle stadsrandparkings vind je deelfietsen. In de stadsdiensten wordt veel aandacht besteed aan welzijn op het werk. In de stadsgebouwen zijn er bijvoorbeeld vergaderzalen en bureauruimtes waar je rechtstaand kan werken.

 

Onze engagementen:

  • We snijden geen open ruimte en waardevolle landschapsstructuren meer aan. Milieu en landbouw slaan de handen in elkaar voor het behoud van de open ruimte. De woonuitbreidingsgebieden worden niet verkaveld (principe betonstop). We kiezen voor verdichting zodat bouwen enkel kan binnen de bestaande bebouwing. Beloofde compensaties worden op korte termijn uitgevoerd.
  • We gaan voor een forse uitbreiding van Bellegembos. In 2025 staan in Kortrijk 10.000 bomen méér dan in 2018. Voor elke boom die verdwijnt, komt er bovendien één in de plaats. Daarnaast zal Groen alles in het werk stellen om de als bos ingekleurde gebieden (zoals het Preshoekbos) versneld te realiseren.
  • We gaan voor een snelheidsverlaging tot 70/90 km/u (70 voor het zwaar verkeer) op de Kortrijkse ringlaan op het grondgebied Kortrijk en voor een gedeeltelijke overkapping van de E17 die als parkgebied ontwikkeld kan worden.
  • Bij de inrichting van het openbaar en privédomein vermijden we hitte-eilanden door watergevoelige plekken te herstellen. We kiezen waar mogelijk voor minder verharding, meer insijpeling van regenwater, aanleg van groendaken, -slingers en gevelbeplanting. We begeleiden en ondersteunen scholen in het vergroenen van hun speelplaats en gebouwen.
  • Er komen 50 meetpunten voor de luchtkwaliteit, verspreid over de stad, met infoborden die de resultaten in real time weergeven voor de voorbijgangers.
  • Er zijn moestuinprojecten en zelfpluktuinen in elke wijk voor minimaal 2ha tegen 2024.
  • Er worden eco-coaches (klimaat-adviseurs) aangesteld die bij de burgers op bezoek gaan om ze op weg te helpen met een ecologische levenswijze of om ze raad te geven bij het natuurvriendelijker inrichten van hun leefomgeving of tuin.