Eandis: keur de China-deal niet goed

22 September 2016

Eandis: keur de China-deal niet goed

Eandis, het distributienetwerk van onze aardgas en elektriciteit, dreigt voor een deel in handen te vallen van een reusachtig Chinees staatsbedrijf. Vandaag is Eandis eigendom van de gemeenten. Na vele jaren slaagden de gemeenten erin om Electrabel uit te kopen, zodat het distributienetwerk zuiver in publieke handen is. Daar kan dus snel weer verandering in komen. Het Chinees staatsbedrijf ‘State Grid Corporation of China’, bracht een agressief bod uit om mede-eigenaar te worden van Eandis. Daarmee worden de lokale aandeelhouders onder druk gezet. Op 3 oktober 2016 zullen de vertegenwoordigers van Eandis op de algemene vergadering kunnen stemmen om tegen deze China-deal te stemmen. Groen wil de energie van vandaag en morgen in publieke en Vlaamse handen houden. Daarvoor zijn verschillende financieringsvormen mogelijk. Een intrede van Vlaanderen in het kapitaal van Eandis ligt voor de hand. Ook  zijn er nog mogelijkheden bij de financieringsintercommunales. Bovendien zijn er heel wat Vlaamse burgers die willen investeren in de toekomst van onze energienetten.   Omwille van verschillende redenen is het Chinees bod niet koosjer en vormt mogelijk zelfs een bedreiging voor de gemeentelijke aandeelhouders. Zo is het Chinees bod van 830 miljoen euro 50% hoger dan de twee andere biedingen die Eandis heeft ontvangen. State Grid wil veel meer betalen dan wat die aandelen boekhoudkundig waard zijn. Bovendien worden er zware voorwaarden ten gunste van State Grid opgelegd, waarvoor zelfs de statuten van Eandis moeten worden gewijzigd. Een groot deel van wat State Grid ‘te veel’ wil betalen (350 miljoen euro) zal Eandis voor een deel moeten terugbetalen aan State Grid, als State Grid weer uit Eandis zou treden. De meerprijs die State Grid betaalt, zal ze onder de voorwaarden die nu voorliggen gemakkelijk kunnen recupereren. Over de Chinese partner zijn trouwens verschillende kritische rapporten verschenen over corruptie en andere problemen bij het bedrijf. Groen pleit voor het intreden van de Vlaamse burgers in Eandis. Daarom diende de Groen-fractie in het Vlaams Parlement een decreet in die dit mogelijk moet maken. We geloven er sterk in dat er in ons land voldoende burgers zijn die hun spaargeld, dat vandaag bijna niets meer opbrengt op het spaarboekje, willen investeren aan een gegarandeerd rendement van 5%, zoals dat nu aan de Chinezen wordt beloofd. Gemeenteraadslid Matti Vandemaele (Groen) hield op de gemeenteraad van september een pleidooi om deze China-deal niet goed te keuren. Het mocht niet baten, want meerderheidspartijen sp.a, Open VLD en NV-A hebben besloten om toch voor deze uiterst nadelige China-deal te stemmen. Voor meer info:[email protected]