Afscheid OCMW

15 December 2016

Afscheid OCMW

David Wemel: “Dit is mijn laatste OCMW-raad (van deze legislatuur). Voor mij persoonlijk was het een heel verrijkende ervaring. Mijn eerste ‘echte’ politieke mandaat en dat in een domein dat mij bijzonder aan het hart ligt.” "Hoe gaan we als samenleving om met mensen die onze zorg en ondersteuning het meeste nodig hebben? Hoe gaan we als samenleving om met elkaar? Hoe gaan we als samenleving om met verschillen? Belangrijke vragen en een OCMW-raad laat toe om die debatten sereen en in respect voor elkaar te voeren. Voor ik afscheid neem, wil ik graag mijn respect en waardering uitdrukken voor het OCMW van Kortrijk. In de eerste plaats voor de medewerkers, die dag in dag uit zorgen dat wie in Kortrijk uit de boot valt, zo snel mogelijk weer op het droge wordt gehesen. Ik wil ook mijn waardering uitdrukking voor de collega's in de OCMW-raad, om het o, zo belangrijke debat waar ik het daarnet over had op een goede manier te kunnen voeren. Elk vanuit zijn eigen achtergrond. Zowel tijdens de raad als in de marge ervan. Tijdens de risico-analyse van IDEWE kwam de zware emotionele belasting voor onze medewerkers vaak naar boven. Ik denk dat deze evenzeer aanwezig is voor de collega's van de raad die in het bijzonder comité zetelen. Ook dat verdient mijns inziens ons grootste respect. Ten slotte wil ik ook de voorzitter bedanken. Ik ben het niet altijd eens met de keuzes die worden gemaakt en daar zullen we nog vaak over debatteren, maar je kan onmogelijk ontkennen dat de voorzitter het OCMW van Kortrijk mee op de kaart zet. Het gewicht van het sociaal beleid en van het OCMW in het bijzonder is groot binnen de stadsorganisatie. In de regio blijft het OCMW van Kortrijk haar voortrekkersrol en haar verantwoordelijkheid als centrum-OCMW opnemen. In Vlaanderen kennen de buddy-projecten, de brugfiguren en het armoedebestrijdingsplan navolging. En ook in Europa kennen ze het OCMW van Kortrijk ondertussen. Het vuur waarmee de voorzitter de projecten en de keuzes van het OCMW verdedigt en uitdraagt, verdient waardering. En dat brengt ons bij de beleidskeuzes die deze legislatuur werden gemaakt. Daar wil ik er graag één uitpikken, namelijk de keuze om actiever op de mensen toe te stappen. Om de dienstverlening van het OCMW tot bij de mensen te brengen in plaats van de mensen tot bij het OCMW. Het project Visite, dat ondertussen uitbreiding kent, en de brugfiguren in het onderwijs maken werkelijk een verschil op het terrein. Binnenkort komen daar 5 casemanagers armoedebestrijding bij. Het is een aanpak die ik alleen maar kan toejuichen. Om af te sluiten nog een bijzonder woord van dank voor An, Michael, Luc, Johan en Rik, die met hun goede voorbereiding en telkens heldere uitleg en documenten er voor zorgen dat wij als raadsleden ons werk goed geïnformeerd kunnen doen. Heldere en transparante informatie zijn onmisbaar in een gezonde democratie. Bedankt dus. Ik wens Michel, die vanaf volgende maand op deze plaats -maar op een gele kruk- zal zitten, veel succes. En dat het OCMW van Kortrijk de veilige haven mag blijven voor al wie beschutting zoekt voor de steeds ruwer wordende zee die onze maatschappij is.