Aanbevelingen na 27/11/2015

16 December 2015

Aanbevelingen na 27/11/2015

Groen Kortrijk kwam tussen op de gemeenteraad naar aanleiding van het harde politieoptreden op 27 november 2015 ten aanzien van minderjarige kinderen. Groen Kortrijk wil benadrukken dat de globale werking van politiezone Vlas volgens ons meer dan oké is. Het werk van de agenten die werkzaam zijn in onze stad is van hoog niveau. Toch willen we vanuit onze fractie even stilstaan bij de gevolgen van een politieoptreden op vrijdag 27/11/2015. Over dat optreden zelf zullen we niet tussenkomen. Die interventie vormt onderwerp van onderzoeken door het Comité P, het Kinderrechtencommissariaat en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Deze 3 instanties zullen oordelen over waar de knelpunten liggen Vanuit onze fractie willen wij toch enkele elementen van verontwaardiging op deze gemeenteraad voorleggen en daarbij herstelgerichte aanbevelingen doen: 1. Zelfevaluatie en zelfkritiek kunnen geen kwaad: Toen de foto’s op de sociale media circuleerden reageerde de korpschef erg snel met de mededeling dat er geen enkel probleem was en dat alles volgens het boekje was verlopen. Nog voor één van de betrokken kinderen was gehoord, nog voor het eerste contact met de ouders en nog voor er met één van de omstaanders een gesprek was geweest over het incident, was er bij de korpschef al een evaluatie geweest: geen vuiltje aan de lucht. Aanbeveling 1: Zeker na interventies met jonge kinderen is een interne evaluatie absoluut noodzakelijk. Vragen als ‘was onze reactie de juiste’ en ‘wat is het effect van onze actie op de betrokkenen en hun omgeving’ zullen er voor zorgen dat de kwaliteit van volgende interventies verhoogt. De procedures binnen de bijzonder jeugdzorg kunnen inspireren. 2. Niemand werkt in het luchtledige: De snelle reactie van korpschef en burgemeester hield geen enkele rekening met de werkelijkheid waarin het voorval heeft plaatsgevonden. Het is voor iedereen duidelijk dat er wel degelijk een impact is op de kinderen zelf die langer door zal werken dan de periode van de interventie. Ook dat zou een element moeten zijn in de evaluatie. Niet alleen op de kinderen maar ook op de groepen ‘kinderen’, ‘nieuwe Kortrijkzanen’, ‘ouders’,… heeft een dergelijk optreden een impact. Zeker als dergelijke hardhandige procedures het etiket ‘normaal‘ krijgen zonder enige vorm van gecommuniceerde evaluatie. Aanbeveling 2: Bij het inschatten van dergelijke situaties en de nazorg ervan, moet de impact op betrokkenen en de samenleving mee in beeld komen. De nazorg zowel op vlak van de kinderen, als op hun ouders en de rest van de stad moet beter. 3. Niemand is perfect, sorry zeggen is moeilijk maar kan wonden helen: Er zijn elke jaar vele duizenden interventies door onze politiemensen die vaak onder grote druk staan. Net zoals wij, net als elke mens af en toe een fout maakt, kan het ook voorvallen dat er een inschattingsfout wordt gemaakt door de agenten en hun korpschef. En fouten maken is niet erg, maar die niet willen toegeven en koppig vasthouden aan het eigen gelijk is dat wel. Aanbeveling 3: We vragen dat de korpschef en de burgemeester zich verontschuldigen bij de kinderen en de ouders voor het onhandige optreden van de agenten en het gebrek aan communicatie met de betrokkenen. Daarnaast vragen we dat de korpschef en de burgemeester in de toekomst de nodige terughoudendheid aan de dag leggen bij communicatie in de media, zodat er niet meteen een dispuut ontstaat over wie gelijk heeft of niet. Een open houding die toont dat men bereid is om te leren uit deze gebeurtenissen kan voor de betrokken en de inwoners van onze stad helend werken en het wederzijds vertrouwen herstellen en versterken.