Wereldverzetdag tegen armoede

17 Oktober 2015

Wereldverzetdag tegen armoede

Vandaag is het wereldverzetdag tegen armoede. In Kortrijk leven 11.000 mensen in armoede. ELF duizend. Dat zijn duizend voetbalploegen. Dat is bijna één op de zeven Kortrijkzanen die het met minder moeten doen. Het zijn er elfduizend te veel, als je weet in welke welvarende regio we leven. Vanuit de overheid gebeurt er heel wat om mensen in armoede te ondersteunen, maar al te vaak komt de ondersteuning niet bij de mensen terecht die er recht op hebben. Omdat ze door het kluwen van steunmaatregelen niet tot bij de juiste hulp geraken, omdat ze niet weten waar ze allemaal recht op hebben,of gewoon, omdat hulp vragen heel wat vraagt van een mens. Vandaag pleit Evita Willaert, onze Groene collega in het federaal Parlement, in de krant De Morgen voor de automatische toekenning van rechten voor mensen die in armoede leven. Een noodzakelijke stap. In Kortrijk gebeurt al heel wat in de goede richting. David Wemel is trots te mogen zetelen in een OCMW-raad waar heel veel aandacht gaat naar de bestrijding van armoede. Waar op de mensen wordt afgestapt om hen te helpen. Via huisbezoeken aan ouderen (VISITE), via direct contact met ouders in scholen (brugfiguren), of recent nog met het magazine SIEN. SIEN vertelt levensechte verhalen en toont mensen welke hulp er in heel concrete gevallen bestaat. Voor Groen is het bestrijden van armoede een speerpunt. In 2012 gingen we samen met de Beweging Tegen Armoede naar de kiezer. Omdat we mensen in armoede ook een politieke stem willen geven. Vandaag is het wereldverzetdag tegen armoede. Groen gaat mee de strijd aan. Omdat het helaas- nog steeds meer dan nodig is.