Wemels wensen

27 Januari 2018

Wemels wensen

“Beste vrienden, 2018 wordt een belangrijk jaar. Een jaar waarin we duidelijk maken welke richting we uitwillen met onze stad en onze samenleving. Een jaar waarin we mogen kiezen. Kiezen we voor de oude recepten in een modern jasje, zonodig overgoten met een lekkere communicatie-saus, of kiezen we voor de oplossingen van morgen? Kiezen we voor de middelmaat, of hebben we de ambitie om opnieuw een voortrekker te zijn voor onze regio? Kiezen we voor Vincent? Of kiezen we voor Matti, Alexandra en David? Wij kiezen alvast voor een menselijk, eerlijk en gezond 2018. Voor een menselijke, eerlijke en gezonde toekomst voor jullie allen. Dat wens ik jullie vanavond van harte.   Vanavond komen we bijeen in Départ. De Kortrijkse fuifzaal waarvoor onze voorzitter Dag en later ook Matti en ikzelf als actieve bestuursleden van de Kortrijkse jeugdraad op de barricaden stonden. Een goede 15 jaar geleden deelden we als Kortrijkse jongeren onze nieuwjaarswensen uit aan het stadsbestuur. Een fuifzaal stond met stip op nummer één. Cathy Matthieu was toen het enige gemeenteraadslid dat de moeite deed om naar de Kortrijkse jeugdraad te komen en die onze wensen ter harte nam. Ik ben dan ook zeer blij dat Cathy vandaag nog steeds haar geloof in de jonge garde uitspreekt. Ze doet dat door vanop de vierde plaats op de lijst onze jonge top drie een symbolisch duwtje in de rug te geven. Een dikke merci daarvoor. Cathy is ook één van die gezichten van de vele bbq’s aan de Leie. Samen met Philippe en Marleen, met Bart en ook met Juul en Maureen, twee groen gezichten die we veel te vroeg verloren, voerden ze symbolisch actie voor verlaagde Leieboorden, voor een stad die haar rivier omarmt, in plaats van haar de rug toe te keren. De fuifzaal en de verlaagde Leieboorden. Het zijn twee van de vele dossiers die Groen op de Kortrijkse politieke agenda heeft gezet. Niet toevallig zijn het twee projecten die ontmoeting en verbinding in de stad stimuleren. Twee begrippen die tot de kern van ons politiek project behoren. Dus dank je wel aan al die geëngageerde groenen die al jarenlang onze ideeën een gezicht geven. Maar genoeg over het verleden. We zijn hier vanavond vooral om vooruit te blikken. En ik zou willen beginnen met woorden die me deze week recht naar het hart gingen. Woorden van zuster Jeanne Devos, die afgelopen zaterdag de sociale kruidenierswinkel van de Sint-Michielsbeweging opende. Het zijn woorden die jullie hopelijk allemaal mogen inspireren. Ze zei het volgende: “Riskeer meer dan wat anderen ‘veilig’ vinden. Zorg meer dan wat anderen ‘wijs’ vinden. Droom meer dan wat anderen ‘praktisch’ vinden. Verwacht meer dan wat anderen ‘mogelijk’ vinden. Doe meer dan je dacht dat je kan. Deel meer dan je dacht dat je kan missen. Hoop tegen beter weten in.” Wie ons kent, weet dat hoop hetgene is wat ons verbindt. Het is dan ook erg symbolisch dat we vanavond net hier samen zijn. Wie weet naar wie het plein, waarop de départ is gevestigd is genoemd? En wie weet wat Nelson Mandela ooit zei over dingen die onmogelijk lijken?  Inderdaad. Nelson Mandela, de man naar wie dit plein werd vernoemd, zei ooit: “Iets lijkt altijd onmogelijk tot het gebeurt.” Die hoopvolle boodschap indachtig zeg ik: “Laat vanavond alvast de départ zijn van een nieuwe en groene toekomst voor Kortrijk.” Want laat ons eerlijk zijn. Wie de meest recente metingen van de fijn stof en stikstofdioxide concentraties zag in onze stad, die weet dat we geen genoegen mogen nemen met meer van hetzelfde beleid. Ongezonde lucht treft iedereen, maar vooral de meest kwetsbaren. De kinderen, de ouderen en de zieken. Gezonde lucht is voor Groen een basisrecht. Daarom kiest Groen resoluut voor een toekomst met verkeersluwe lanen met veel bomen en met afgescheiden fietspaden in plaats van aanzuigwegen vol auto’s.  Omdat gezonde lucht een basisrecht is, pleiten wij voor een ring waar auto’s mogen rijden aan 90 km per uur, i.p.v. een ring waar auto’s stilstaan aan een maximumsnelheid van 120 km per uur. Wij durven onze nek uitsteken voor een overkapte doortocht van de E17 die opnieuw zuurstof moet geven aan de woonwijken in het Zuiden van onze stad. Laat ons eerlijk zijn. Wie deze week de stilaan wanhopige actievoerende ouders aan de schoolpoort van basisschool Sint-Theresia zag, of wie wel eens van het Noorden naar het Zuiden van de stad fietst, door de Doorniksewijk bijvoorbeeld, die weet dat we geen genoegen mogen nemen met meer van hetzelfde beleid, maar dat we nood hebben aan harde infrastructurele maatregelen en gedurfde keuzes. Verkeersveiligheid is voor groen een top-prioriteit. Laat ons eerlijk zijn. Wie ooit wel eens na zeven uur ’s avonds in de binnenstad komt, die kan niet om het verlaten gevoel heen. Kortrijk snakt naar een levende binnenstad, waar mensen wonen en leven en niet enkel feesten en winkelen. Wij willen Kortrijk loskoppelen van het feest-infuus waar het aan vast hangt. Ook op momenten wanneer er niet gefeest wordt, moet Kortrijk leven. De kale evenementenvlaktes in de binnenstad maken in ons Kortrijk plaats voor pleinen die dienen voor ontmoeting. Met veel groen en met terrassen. En waarom niet, met hier en daar een kiosk of zelfs een overdekte markthal. Voor grotere evenementen wordt Kortrijk weide –hier voor de deur- de nieuwe place to be. Beste vrienden, De voortekenen voor 2018 zijn goed. Groen zit nationaal in de lift. Onze groene recepten slaan aan en ook in Kortrijk wemelt er vanalles. We zien dat steeds meer inwoners mee de hand aan de ploeg slaan in functie van een stad op mensenmaat. Een stad waar het goed is om te wonen voor iedereen, ongeacht leeftijd, rang, stand of afkomst. Een stad die zorg draagt voor wie het moeilijk heeft en die mogelijkheden biedt aan wie onderneemt en experimenteert. Een stad die de toekomst omarmt én die haar verleden koestert. Een stad die de komende generaties vrijwaart van een economische en ecologische schuldenberg. Een échte groene stad. En die stad gaan we samen maken! Beste vrienden, Een groene stad maken we samen. Daarom doe ik een oproep naar jullie allen hier aanwezig vanavond, maar ook naar jullie ruime omgeving. Een warme oproep om elk op je eigen manier mee te werken aan ons succes. En hoewel de politiek vandaag niet in een al te fraai daglicht staat en vele mensen daarom terughoudend zijn om zich politiek te engageren, zeg ik met volle overtuiging: uitgerekend op dit moment is het enige juiste antwoord om zèlf het heft in handen te nemen en te tonen dat het anders kan. Of om het met de woorden van Kristof te zeggen: fuck de zijlijn en engagez-vous. Want ja. Wij durven dromen van een Groene burgemeester voor onze stad. Wij dagen Q uit. En wie denkt dat wij als Groen geen kans maken tegen de professionele communicatiemachine die zichzelf stadscoalitie noemt, die herinner ik graag aan de geschiedenis van onze stad. In 1302 vond er op onze Groeningekouter een veldslag plaats, weet je nog? Toen waren de kleine Vlaamse boeren ook op voorhand verloren tegen het professionele Franse ridderleger. Draaide dat even mooi anders uit. Zo zie je maar dat met de kracht van de overtuiging, de nodige ambitie en vooral een goede terreinkennis alles mogelijk is. Dus onthoud vooral: Iets lijkt altijd onmogelijk tot het gebeurt. Samen zullen we er voor zorgen dat het gebeurt. Samen zullen we zorgen voor een Groene toekomst voor Kortrijk. Santé!” David Wemel   Foto: Bas Bogaerts