Warmte als energiebron

23 December 2015

Warmte als energiebron

Parijs ligt niet zo ver van Kortrijk en er werd daar keihard gewerkt aan oplossingen voor een probleem dat ons allemaal bekend is, nl. de klimaatopwarming. Ook in het Plan nieuw Kortrijk is klimaat een belangrijke ambitie, iets wat we met Groen toejuichen. Eén van de grote uitdagingen waarvoor we staan is de ‘energiewende’.   Toen Jos Delbeke, de hoge EU klimaatambtenaar vorige week te gast was aan de KULAK om over Parijs te spreken, haalde hij het transitiegebied ‘energie’ aan als misschien wel het belangrijkste. En nu hoor ik je denken, wat kan Kortrijk daaraan doen? Veel natuurlijk. Via de 2 sporen: ten eerste, produceer/faciliteer de productie van zo veel mogelijk groene energie en ten tweede, isoleer beter en beperk het verbruik. Een van de manieren in dat eerste spoor ’groene energieproductie’ is het recupereren van restwarmte. We kennen in de regio enkele mooie voorbeelden, zo verwarmen we in Kuurne en Harelbeke binnenkort huizen met de restwarmte van de verbrandingsinstallatie van IMOG. Naast deze intercommunales zijn er ook heel wat bedrijven (op industriezones of verspreid over de stad) die heel wat restwarmte in de aanbieding hebben. Warmte waar economisch rendabele bestemmingen in de buurt voor gevonden kunnen worden. Alleen vinden potentieel aanbod en potentiële koper elkaar (nog) niet. Daarnaast is het collectief maken van verwarming in wooneenheden van meer dan 10(?) wooneenheden de toekomst en in Kortrijk met voorbeeldwijk De Venning zelfs de toekomstig nieuwe norm, hopen we. Dat is zuiniger, meer milieuvriendelijk, brandveiliger en efficiënter. Op vandaag worden dat soort inspanningen vrijwillig gedaan. Is het daarom geen tijd om werk te maken van een dwingend stedenbouwkundig kader? Warmterecuperatie en warmte als energiebron zijn relatief eenvoudige manieren om stappen vooruit te zetten met onze klimaatambities. Daarnaast is het economisch rendabel en hebben we in onze stad een grote speler met kennis van zaken. Allemaal elementen die onze fractie overtuigen om hier als stad nog meer op in te zetten. Deze ambities vragen inzet en kennisopbouw. Dit soort oefeningen zal niet vanzelf gebeuren en vraagt dat de stad dit actief opneemt. Daarom deze vragen en voorstellen: Wil de stad Kortrijk stappen zetten om een restwarmtescan te doen bij de Kortrijkse bedrijven als opstap naar een efficiënt en rendabel inzetten van die restwarmte voor andere afnemers (andere bedrijven, gezinnen, scholen,…). Het spreekt voor zich dat we daar kunnen kiezen voor een aantal ‘quick win projecten’. Wil de stad Kortrijk bedrijven die aanzienlijke volumes ‘warmteoverschotten’ hebben begeleiden in het zoeken naar economisch verantwoorde bestemmingen om zo een grote klimaatwin te realiseren voor de stad? Wil de stad onderzoeken of er voor bouwvolumes hoger dan 10 wooneenheden een stedenbouwkundige verordening kan komen die voorziet in collectieve stookplekken. Als er dan later een warmtenet in de buurt komt is een aankoppeling erg eenvoudig. Bij projecten met meer dan 10 wooneenheden in de buurt van een warmtenet zou de aankoppeling verplicht kunnen worden. Binnen onze regio zijn er verschillende actoren actief rond warmtenetten elk met hun eigen beperkte kennis en inzet (Leiedal, IMOG, Psilon, Eandis). Kan de stad Kortrijk niet vragen dat deze actoren in onderling overleg bepalen wie voor de intercommunales in onze regio de trekker en kennisopbouwer (de regisseur) inzake warmtenetten en warmterecuperatie moet worden. Op die manier realiseren we een stevige efficiëntiewinst. De stad formuleerde eerder de ambitie om Kortrijk Weide aan te koppelen op het warmtenet van IMOG Harelbeke. Om dit economisch interessant te maken voor de stad zou het goed zijn dat zoveel mogelijk ontwikkelingen langs de Leiboorden dezelfde koppeling maken. Daarnaast is een warmtenet dat vele vertakkingen kent veel interessanter dan een lange leiding met slechts enkele gebruikers op het einde van de lijn. Welke stappen zal de stad zetten om de ontwikkelaars rond de vernieuwde Leieboorden te overtuigen of verplichten hierin mee te stappen. Hoe ver staat het met het dossier van de aankoppeling van Kortrijk Weide zelf op het warmtenet IMOG? En specifiek voor het zwembad en het schoolgebouw dat nu gezet wordt?