Ik teken mee voor een vierkant groen op kruispunt Pottelberg

Het kruispunt op de Pottelberg met de Condédreef is net heringericht. Er is door de overheid niet gekozen voor een conflictvrije situatie. Hiermee kan men auto- en vrachtwagenverkeer scheiden van het wandel- en fietsverkeer.

Groen pleit er voor om de regel van 'vierkant groen' op het kruispunt toe te passen. Dan is het mogelijk om alle fietsers op een kruispunt tegelijk groen licht te geven, terwijl de auto's en vrachtwagens voor het rood licht staan.

Als verkeersveiligheid de prioriteit is, dan is het zaak om elk verkeersconflict tussen gemotoriseerde voertuigen enerzijds en voetgangers en fietsers anderzijds, te voorkomen. Dat is met vierkant groen het geval.

Daarom eisen we

  • de invoering van vierkant groen op het kruispunt Pottelberg - Condédreef
  • een aanpassing zodat de rijweg veilig wordt voor fietsers.

 

 

0%

Ja, ik teken

Door deze petitie te ondertekenen ga ik akkoord met het verwerken van mijn persoonsgegevens door Groen.
Thema's
pottelberg