Vier Valentrein met Groen

15 Februari 2016

Vier Valentrein met Groen

Maandagmorgen bedankte Groen Kortrijk 1000 keer de trein- en busreizigers. Dit deden ze met een ludieke Valentrein actie. “Niemand ontkent dat mobiliteit in de centrumsteden dichtslibt. Steden lijken onbereikbaar te worden en structurele oplossingen laten op zich wachten,” aan het woord is Groen Kortrijk ondervoorzitter Alexandra Gjurova. “Uit cijfermateriaal van de stadsmonitor blijkt dat slechts 19,9% van de Kortrijkzanen zich met de het openbaar vervoer naar school of naar het werk verplaatst. Daarmee zit Kortrijk klimaatstad toch flink onder het gemiddelde van de 13 centrumsteden.” Ondanks de prijsstijgingen van vervoersbiljetten en het structureel verminderen van de dienstverlening, wil Groen Kortrijk het pendelen met het openbaar vervoer aanmoedigen door middel van de positieve Valentrein actie. “Investeren in openbaar vervoer en fiets is immers dé sleutel om een duurzame mobiliteit tot stand te brengen,” zegt gemeenteraadslid Matti Vandemaele. “Enkel zo verminderen we die frustrerende files en verbeteren we de luchtkwaliteit. En de pendelaar? Die start rustig zijn werkdag, zonder stress van het verkeer.” Vooral in Kortrijk is er werk aan het aandeel voor bus. Kortrijk staat op de één na laatste plaats met een magere 7,7% buspendelaars. “We dringen er bij de Lijn op aan om het aanbod in Kortrijk te herbekijken en op te waarderen. Ook het stadsbestuur moet meer de kaart van de bus trekken. We juichen de komst van een nieuw station zeker toe, maar we stellen voor dat stad Kortrijk investeert in een betere doorstroming van bussen en in digitale real-time info schermen,” aldus Matti. “Groen wil namelijk ook veel nieuwe reizigers en dan is een kwaliteitsvolle dienstverlening onontbeerlijk.” “Wij willen vooral tonen dat het zeker anders kan,” besluit Alexandra. “Dat bewijzen de 20% die dagelijks kiezen voor het openbaar vervoer. Bij dezen zijn jullie van harte bedankt!”