Uitbreiding Beaucarne onverzoenbaar met open ruimte politiek

03 Mei 2016

Uitbreiding Beaucarne onverzoenbaar met open ruimte politiek

De firma Beaucarne wil een uitbreiding realiseren palend aan hun huidige site. Groen Kortrijk vreest dat deze uitbreiding verder afbreuk zal doen aan de open ruimte. Bij het zien van de plannen, dringen zich een aantal vragen op. Wil stad Kortrijk vasthouden aan de afspraken vanuit Vlaanderen die stellen dat Beaucarne niet verder kan uitbreiden naar de achterzijde (vastgelegd bij regularisatie in 2004). Of ziet de stad het anders? En wat is de argumentatie? Kan de stadscoalitie de keuze bevestigen om (in het zuiden van de stad) de open ruimte maximaal te behouden? Klopt het dat de firma op vandaag al niet in regel is door het niet aan leggen van de wettelijk verplichte groenschermen? Wat zal de stad doen om de firma Beaucarne toch te bewegen om te voldoen aan die verplichting? Is het een optie dat de stad het bedrijf zou kunnen helpen in het vinden van een nieuwe passende locatie, als de plannen van het bedrijf niet zouden kunnen doorgaan? Groen is voor bedrijvigheid, maar voor elke activiteit is er een juiste plaats. De bevoegde schepen wilde op de gemeenteraad over de vergunning zelf niet ingaan en bevestigde de overtreding door het ontbreken van het groenscherm. De stad zou dit meenemen in de beoordeling van het dossier en is dus niet van plan om de firma nu al aan te sporen om zich aan de regels te houden. Voor Groen is het alvast duidelijk: een uitbreiding zoals aangevraagd door de firma is geen goed idee en de stad moet de firma dwingen om zich in regel te stellen en het groenscherm aan te leggen.