Schoolstraat: Groen werkt, ook vanuit de oppositie

10 November 2015

Schoolstraat: Groen werkt, ook vanuit de oppositie

Groen is bekommerd om de leefbaarheid van onze stad. Niet alleen de huidige inwoners van Kortrijk hebben baat bij een leefbare stad, maar het is ook een belangrijke factor bij de aantrek van nieuwe gezinnen. Om de leefbaarheid te verhogen stelt Groen de introductie van schoolstraten voor. Om de leefbaarheid van de stad te verhogen zijn er verschillende straten met een apart statuut mogelijk. Kortrijk kent al de autovrije straat, de speelstraat en sinds kort ook de fietsstraat. Een tijdje terug stelde Groen voor om te experimenteren met de leefstraat. Om het lijstje te vervolledigen pleit Groen nu ook voor de schoolstraat. Een schoolstraat is een straat in een schoolomgeving die bij aanvang en einde van de school een half uur vrij van gemotoriseerd verkeer wordt gemaakt. "Dat heeft heel wat voordelen," zegt gemeenteraadslid Matti Vandemaele. "Zo neemt de verkeersveiligheid voor alle leerlingen, ouders en leerkrachten toe." Daarnaast krijgen de zwakke weggebruikers ruimte om het eerste of laatste deel van hun tocht op een veilige manier aan te vatten of af te ronden. "Daardoor mogen we ook hopen op meer fietsers en voetgangers in de schoolomgevingen." "Bovendien kan de chaos in de schoolomgevingen plaatsmaken voor meer gestructureerde mobiliteitsstromen," licht Matti toe. Om van dit verhaal een succesverhaal te maken zijn er enkele voorwaarden. Een goed overleg met de scholen, de ouders, de ouderverenigingen en de kinderen is nodig.  De schoolstraten moeten ook passen in een globaal plan van aanpak om een mobiliteitsshift te maken voor het woon-schoolverkeer. En anders dan wat bij de fietsstraat het geval was, moet de stad bij invoering goed en tijdig informeren. Bij het niet naleven moet de politie tussenkomen. Stad Kortrijk besliste om na de fietsstraat nu ook de schoolstraat op vraag van Groen uit te testen. De voorbereidingen starten nu en in september 2016 vangt ook de testfase aan. "En dat is positief," zegt Matti Vandemaele. "Groen werkt, ook vanuit de oppositie."