Samen maken we Heule

Het kan menselijker, eerlijker en gezonder in Heule

 

Veilig en vlot op weg

  • we gaan voor een noord-zuid fietsas voor fiets en openbaar vervoer, als onderdeel van een fietsroute die de deelgemeenten met elkaar en met het centrum van de stad verbindt
  • we realiseren een groene doorsteek en fietspad vanaf de site Potteau tot de Guido Gezellestraat (N328)

 

Gezonde lucht

  • we beperken de snelheid op de ring tot 90 km/u (70 km/u zwaar verkeer). We verminderen zo de uitstoot van fijn stof en beperken de geluidsoverlast

 

Laat de open ruime open

  • stadsgroen Wembley ontwikkelen we tot een recreatieve groene long en een volwaardige groene sportcampus. Ook een nieuw stadion voor KVK hoort op die plek, dicht bij het oude stadion, maar met tal van sportfaciliteiten en ontmoetingsmogelijkheden voor de buurt
  • we herbestemmen de Mewafsite als een park voor Heule-Watermolen
  • we realiseren het Heulebeekproject tussen De Warandestraat en de Sint-Godelievestraat; als onderdeel van een brede corridor met stadsgroen Wembley en de site Demeester die we kwaliteitsvol invullen
  • we maken een nieuwe groenzone tussen Waterhoek en Vlaschaard en tussen Bozestraat en Molenstraat

 

Samen maken we de stad

  • we bouwen een buurtpunt uit in OC de Vonke
  • we realiseren het volledige nieuwbouwproject op de Warande (zowel Speelpleinwerking, recreatie als jeugdverblijf)
  • in Heule is er een plek voor ondernemerschap: we voorzien ruimte voor extra bedrijvigheid tussen Heule en Kortrijk centrum