Renovatieplan Kortrijk

01 April 2016

Op de gemeenteraad van maart 2016 ligt het renovatieplan van stad Kortrijk voor. Stad Kortrijk wil daarmee op het vlak van woonkwaliteit stijgen in de rangschikking van de 13 centrumsteden. Een aantal zaken waar de Groen fractie al lang voor pleit, zoals het begeleiden van Kortrijkzanen met renovatieplannen en het maken van een dakscan, zijn ook in het plan opgenomen. Toch heeft Groen Kortrijk nog een aantal waardevolle suggesties voor het renovatieplan. 1. Stad Kortrijk moet van renovatie een echte prioriteit maken. Door de vele klassieke en ruimte verslindende verkavelingen steeds goed te keuren, ondergraaft het stadsbestuur op een ondoordachte manier de grond voor een echte binnenstedelijke renovatiegolf. Het is renovatie die de norm moet zijn. 2. De groei-centrumsteden slagen er in om een groot deel van de nieuwe inwoners te huisvesten in het oude patrimonium van lage kwaliteit. Het zijn die jonge tweeverdieners die zo buurten omhoog kunnen tillen. Een beetje wat ook in Overleie aan het gebeuren is. Stad Kortrijk mag zeker het aantrekken van jonge werkende gezinnen of alleenstaanden naar de binnenstad expliciet benoemen als ambitie. 3. Stad Kortrijk moet ook slim haar eigen patrimonium renoveren. Daar liggen ook zware uitdagingen, zoals de dakscan wellicht ook duidelijk in beeld zal brengen. Ook op renovatie of reconversie van bedrijfsgebouwen en terreinen moet worden ingezet. 4. Het renovatieplan mist de link met het sociaal beleid. Stad Kortrijk moet de financieel allerzwaksten ook aan het renoveren krijgen. Voor een groot deel van de inwoners is het systeem van terugbetalingen niet haalbaar, omdat ze het geld zo lang niet kunnen missen of zelfs niet hebben. 5. Het renovatieplan mist ook de link met de handel. Zo moeten handelspanden in bepaalde straten omgevormd worden tot woongelegenheden. De leegstand waar Kortrijk mee te kampen heeft zal zo tot een minimum herleid worden. 6. Hoe succesvol het project Kortrijk zaait ook mag worden voorgesteld, de leegstand in de binnenstad is slechts zeer licht gedaald. Er zal dus meer nodig zijn. Stad Kortrijk dient de heffingen op de vele leegstand en verkrotting in onze stad aan te scherpen en het koppelen aan het renovatiebeleid. 7. De vele renovaties brengen niet alleen voor auto’s, maar vooral voor fietsers en voetgangers, buitensporige hinder mee. Stad Kortrijk moet nóg betere afspraken maken met de aannemers die de werken uitvoeren, zodat ongevallen worden vermeden.