Private groene ruimte tot publiek groene ruimte maken

22 Mei 2016

Private groene ruimte tot publiek groene ruimte maken

Voor Groen is voldoende kwaliteitsvolle groene, publieke en of speelruimte erg belangrijk om het centrum en de rest onze stad aantrekkelijker te maken als woon- en leefplek. De stad kan zo’n plekken creëren door ze zelf te voorzien. Af en toe zien we dat auto’s ondergronds gaan en dat groene ruimte in de plaats komt. Maar het kan ook door particuliere spelers te ondersteunen in het publiek maken van hun (groene en/of speel) ruimte. Op de gemeenteraad van mei deed Groen Kortrijk volgend voorstel bij monde van Matti Vandemaele. In onze stad zijn er enorme hoeveelheden grond in particulier bezit die mits kleine aanpassingen vrij eenvoudig geheel of gedeeltelijk publiek kunnen worden gemaakt. We denken daarbij aan: grote tuinen in de binnenstad zoals Park Nolf achter de ziekenhuiscampus Loofstraat, het Kasteelpark Allaert in Aalbeke, de tuin achter de villa Lauwers aan het St.-Jansplein, de schooltuin van het Fort, de Munttuin op de Vetex-site scholen die hun speelplaats gedeeltelijk open kunnen maken voor buurtbewoners Vaak staan praktische bezwaren in de weg om dit gedeeld gebruik mogelijk maken. De stad zou de potentiële aanbieders kunnen activeren en ondersteunen om deze praktische bezwaren weg te werken. Die ondersteuning kan verschillende manieren aannemen: financieel helpen om de kosten verbonden aan het open stellen te dragen: In vergelijking met het zelf aanleggen en onderhouden van een dergelijke publiek ruimte zal dit een pak goedkoper zijn. Groen Kortrijk denkt aan kosten verbonden aan een nieuw sleutelplan, aanpassingswerken aan toegangen, extra verzekeringskosten, op gebied van veiligheid: Private plekken die een publieke functie krijgen, kunnen ook op extra waakzaamheid rekenen van de preventie- en veiligheidsdiensten. met begeleiding: de gebiedswerkers kunnen dergelijke transities begeleiden en bewaken, de juridische dienst kan ondersteuning bieden over het verzekeringsvraagstuk verbonden aan het publiek maken, Een zelfde redenering zou trouwens ontwikkeld kunnen worden voor het ondersteunen voor particuliere spelers of andere overheden om hun parkeerplekken 's avonds en in het weekend open te stellen voor bijvoorbeeld buurtbewoners met een parkeerkaart.