Preshoekbos, nog 166 jaar...

08 Oktober 2015

Preshoekbos, nog 166 jaar...

natuur.koepel trekt aan de alarmbel "Stadsrandbos in het slop!... Dat we nood hebben aan meer bos in onze zeer bosarme streek hoeft al lang geen betoog meer. Met de toenemende problematiek van het fijn stof en de klimaatopwarming zal de nood aan een echt bos in de streek alleen nog toenemen. De Vlaamse regering heeft al 17 jaar geleden (1998) beslist om een Stadsrandbos van 250 ha aan te leggen voor de regio Kortrijk- Menen. Het Agentschap voor Natuur en Bos is er voorlopig nog maar in geslaagd om 75 ha te bebossen, waarvan 15 ha binnen het klaverblad van de E17 autostrade. Resultaat is dus amper 60 ha bos dat beschikbaar is voor de recreant. 17 jaar na de regeringsbeslissing moet er nog 110 ha grond worden aangekocht om de beleidsdoelstelling van 250 ha te halen. Het meest opmerkelijke is echter dat het Agentschap Natuur en Bos de laatste 9 jaar geen vierkante meter nieuwe grond heeft kunnen aankopen. M.a.w. de verdere realisatie van dit Stadsrandbos zit helemaal in het slop. Minister Schauvliege deelde mee dat het streefcijfer voor 250 ha Stadsrandbos blijft behouden. Goed nieuws dus. Minder goed nieuws is dat de minister voorziet dat tussen 2016 en 2030 slechts 9 ha zal bijgekocht worden. M.a.w 0,6 ha/ jaar. Aan dit tempo duurt het nog minstens 166 jaar vooraleer het volledige Stadsbos zal gerealiseerd kunnen worden... En blijkbaar is dit niet als grap bedoeld. Wat gaat er fout? Tot nu toe werd steeds gekozen voor vrijwillige verkoop van de te verwerven gronden. De laatste jaren lukt dat duidelijk niet meer. Nochtans zijn de eigenaars ofwel niet of nog nauwelijks actieve landbouwers of privé personen, die de gronden eerder om speculatieve redenen vasthouden. Er is ook geen geld tekort: in het boscompensatiefonds van de Vlaamse overheid zit momenteel 8,5 miljoen euro die de Vlaamse overheid niet uitgeeft omdat ze geen gronden vindt om te bebossen. Er is dus geen enkel financieel obstakel. Natuurpunt eist daarom dat er dringend werk gemaakt wordt van de opmaak van een onteigeningsprocedure voor de realisatie van het Stadsrandbos. Vastleggen van een tijdsschema voor de realisatie van het Stadsbos en de vastlegging van de nodige budgetten." lees 'klimop' oktober 2015 lees ook de stadskrant