Preshoekbos: de trage plannen van Schauvliege

27 April 2016

Preshoekbos: de trage plannen van Schauvliege

  Bart Caron, Vlaams parlementslid voor Groen, stelde onlangs  aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van omgeving, natuur en landbouw, een schriftelijke vraag over de evolutie van het preshoekbos. Ten zuidwesten van Kortrijk ontwikkelt zich sinds de eerste aanplantingen in 2002 het preshoekbos. Dit stadsrandbos moet op termijn zowat 250 hectare beslaan. Zoals dit wel meer het geval is bij dergelijke grootschalige bosprojecten, is het laaghangende fruit geplukt. De makkelijkst te verwerven percelen zijn aangekocht en aangeplant. Momenteel is ongeveer 140 ha van het preshoekbos in beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), waarvan 121 ha in eigendom. Na 15 jaar is echter slechts één derde van de totale oppervlakte aangeplant, zowat 80 hectare. Als het huidige ritme wordt gevolgd, zal het nog meer dan 30 jaar duren tot het preshoekbos helemaal is aangeplant. En bomen groeien traag... Het is dus nodig om een versnelling hoger te schakelen, wil men de groei van het bos gestaag verderzetten. Onteigeningen van als bos ingekleurde gebieden lijkt dan een voor de hand liggende mogelijkheid. Gaat minister Joke Schauvliege mee met die plannen voor het preshoekbos? Momenteel gedraagt de minister zich niet meteen als een ree die driftig op zoek is naar nieuwe bosgebieden. Wat zijn haar concrete plannen voor de volgende jaren? Het antwoord klinkt als volgt. Eerst de geplande bebossing van gronden die al eigendom zijn van de Vlaamse overheid. In 2016 komt 6,8 ha grond vrij, waarvan 4,6 ha wordt bebost en 2,2 ha een open karakter behoudt in de Markebeekvallei. Eind 2017 komt opnieuw 8,3 ha grond vrij, waarvan 7,5 ha wordt bebost en 0,8 ha zijn open valleikarakter behoudt. Ten slotte komt eind 2023 nogmaals 7,5 ha vrij, dat integraal bebost zal worden. Er wordt tegen eind 2023 in totaal 22,6 ha bijkomend bos gerealiseerd. Dat brengt de totale beboste oppervlakte op zowat 103 hectare. Dan de eigendomsverwerving door de Vlaamse overheid. Er is in 2014 een voorwaardelijke eigendomsoverdracht afgesloten waardoor tussen 2016 en 2030 9 ha gefaseerd eigendom van het ANB zal worden. Wat de verdere aankopen betreft, is een voorwaardelijke eigendomsoverdracht getekend, waarbij in fasen 11 ha zullen worden verworven. Tevens is overleg met het OCMW Kortrijk gestart voor de aankoop van ongeveer 8 ha. De 121 ha in eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) zal dus toenemen tot 149 ha. Over eventuele onteigeningen heeft minister Schauvliege nog geen beslissingen genomen. De aangroei van het bos hangt dus volledig af van de vrijwillige verkoop van gronden door de eigenaars aan ANB. Bart Caron: "Aan dat tempo zullen onze achterkleinkinderen nog steeds in een winters weekend bomen mogen gaan aanplanten."