Positief bezwaarschrift windmolens Bellegem

20 December 2015

Positief bezwaarschrift windmolens Bellegem

Met Groen Kortrijk ondersteunen we volgende oproep: "Misschien bent u op de hoogte dat er momenteel een aanvraag loopt voor plaatsen van 4 windmolens in Bellegem langs de autoweg A17. Vanuit Natuurpunt Kortrijk, Natuur.koepel vzw en Transitiestad Kortrijk  vinden wij dit een goede zaak die we absoluut willen ondersteunen. Een snelle uitbouw van duurzame energie is een absoluut noodzakelijke stap in het actieplan tegen de klimaatopwarming. De wereldleiders hebben nu wel een klimaatakkoord afgesloten in Parijs, maar nu is het belangrijk dat het beleid dit akkoord ook gaat uitvoeren. Kortrijk profileert zich als "Klimaatstad", deze aanvraag voor windmolens is een goede gelegenheid om hieraan mee te werken. Windmolens lokken vaak controverses uit omwille van mogelijke hinder. Het respecteren van de wettelijke regels is natuurlijk een absolute voorwaarde om de hinder voor buurtbewoners zoveel mogelijk te beperken. De ligging naast een drukke autoweg maakt dat er slechts een beperkte hinder zal zijn voor mens en natuur. De winst voor ons klimaat zal belangrijk zijn. Wij menen bovendien dat de inwoners van Kortrijk de kans moeten krijgen om financieel te participeren in windenergieprojecten om op die manier ook in de financiële baten te delen. In Oost-Vlaanderen is een mogelijke deelname in 20% van het kapitaal een verplichting die wordt opgelegd aan de initiatiefnemer bij elk nieuw project. Het draagvlak onder de bevolking wordt daar ook veel groter mee. Omdat ons stadsbestuur nood heeft aan positieve signalen om beslissingen te nemen, willen wij u dringend vragen om deel te nemen aan het openbaar onderzoek met een positief bezwaarschrift dat u in bijlage vindt: druk het af, vul uw persoonsgegevens in + handtekening en laat dit liefst ook door enkele andere mensen tekenen. Het bezwaarschrift moet voor 29 december verstuurd worden naar het College van Burgemeester en Schepenen Grote Markt 54 8500 Kortrijk of afgegeven worden op het stadhuis. Een kleine moeite voor u, maar dit is wel belangrijk voor ons klimaat." Samen met natuur.koepel vzw, Natuurpunt afdeling Kortrijk en Transitiestad Kortrijk Download hier het positief bezwaarschrift http://www.focus-wtv.be/