Oplossing parkeerproblematiek Meensestraat

13 Mei 2016

Oplossing parkeerproblematiek Meensestraat

  Op de bestuursvergadering van AGB Parko kaartte Groen de parkeerproblematiek in de Meensestraat aan. Zowel mensen die daar met de auto moeten zijn, als mensen die met de fiets komen, kunnen hun vervoersmiddel daar niet kwijt. Groen vraagt dat Parko tegemoet komt aan de noden en een oplossing voorziet. Kersvers bestuurder van Parko Alexandra Gjurova licht toe: Van de 3615 fietsparkeerplaatsen die Kortrijk heeft, is er geen één in de Meensestraat. Bewoners, mensen die met de fiets naar de fitness komen of die daar gewoon moeten zijn, kunnen hun fiets dus nergens stallen. Ook het relatief smal voetpad, dat bezaaid is met verlichtingspalen, is geen optie. De fietsen moeten als het ware verstopt worden in het Astridpark.   Groen heeft de zaak zelf bekeken en ziet alvast een mogelijkheid. Zo zou er een fietsenstalling kunnen komen naast het huidig compostpaviljoen in het Astridpark.   Ook autoparkeren is geen sinecure. In de Meensestraat zijn er twee finesscentra. Een groot deel van de fitnessers komen 's avonds met de auto naar de fitness. Tussen 18 en 22u is het voor bewoners die thuis komen van het werk dan ook onmogelijk om een plekje te vinden. Pas na 22u komen er druppelsgewijs plaatsen vrij. Bovendien duikt hetzelfde probleem op wanneer er diensten zijn van de Evangelische Kerk, die ook in de Meensestraat is gevestigd.   Groen vraagt dat Parko de zaak onderzoekt en met een oplossing voor de dag komt. Parko moet in de eerste plaats haar aandacht vestigen op de noden van de Kortrijkzaan. Eerder dat, dan bezig te zijn met allerlei overbodige en peperdure projecten, zoals parking Houtmarkt, parking Budabrug. En één van die noden is overduidelijk de parkeercapaciteit in de Meensestraat, aldus Alexandra.