OCMW laat factuur site Gheysen oplopen

23 Mei 2016

OCMW laat factuur site Gheysen oplopen

Op donderdag 19 mei werd op de OCMW-raad gestemd over de gunning van de werken voor site Gheysen. Dat is het pand dat het OCMW recent kocht om er een kinderopvang, kantoren voor het zorgbedrijf en een volksrestaurant in onder te brengen. De goedkoopste offerte ligt meer dan 15% hoger dan het geraamde budget. Groen maakt zich zorgen over de oplopende factuur en vraagt om de gunning uit te stellen. De meerderheid gaat niet in op dat voorstel.   “Groen heeft zich nooit verzet tegen de aankoop en de invulling van het pand. We vinden dit nog steeds een project dat zijn plaats heeft binnen de stad en binnen de meerjarenbegroting van het OCMW. Van bij het begin hebben we echter gewaarschuwd voor de kost,” zegt David Wemel, OCMW-raadslid voor Groen. Al van bij de keuze van het ontwerp werd duidelijk dat dit niet het goedkoopste project zou worden. Toen werd de belofte gedaan dat men de kost nauwlettend in de gaten zou houden. Nu ligt dus een offerte voor die een pak hoger ligt dan geraamd, nog voor de eerste steen gelegd is. Tijdens de OCMW-raad wees Groen er op dat de kosten bij uitvoering meestal nóg oplopen. Ook dan werd geantwoord dat men dat ‘nauwlettend in de gaten zou houden’. Groen vraagt zich af wat dat betekent, als een offerte die 16% hoger ligt dan geraamd, zonder meer wordt goedgekeurd. Daarom vraagt Groen om in te grijpen nu het nog kan, de werken opnieuw aan te besteden en op zoek te gaan naar goedkopere oplossingen. In de meerjarenbegroting werd 12,5 miljoen euro voorzien voor een sociaal restaurant en de huisvesting van het OCMW-personeel. Met dit project, waarvan de kost ondertussen oploopt tot meer dan 7 miljoen, wordt maar voor een klein deel van het OCMW-personeel voor een nieuwe huisvesting gezorgd. De rest van het personeel moet het ondertussen blijven doen met de kantoren in de Budastraat. “Met personeel moet je zorgzaam omspringen,” besluit David. “We hopen dat er snel duidelijkheid komt voor álle medewerkers en dat er dan nog voldoende middelen zullen zijn voor een oplossing.”