Leegstand zkt. aanpak

23 Februari 2017

Leegstand zkt. aanpak

De leegstand in de binnenstad van Kortrijk is nog steeds torenhoog. “Ondanks het bescheiden succes van Kortrijk Zaait zien we nog steeds handelaars vertrekken en komt er slechts een handvol nieuwe bij,” zegt gemeenteraadslid Matti Vandemaele. Veel leegstand in de binnenstad is het gevolg van veel te hoge huurprijzen. De eigenaars van de panden vragen te hoge huur, wat vooral de startende handelaars niet kunnen betalen. Groen wil een correctie op die prijzen, zodat handelaars gemakkelijker een pand kunnen huren in het centrum.   “We willen de leegstandsheffing scherper inzetten als beleidsinstrument,” zegt Matti. “Dat kan op twee manieren. Hoe dichter een pand ligt bij het centrum, hoe sneller de stad het moet opnemen in het leegstandsregister. En hoe langer een pand in het register staat, hoe hoger de heffing moet zijn.” Meer info:[email protected]