Leefstraat voor aantrekkelijke binnenstad

17 September 2015

Kortrijk heeft op vraag van Groen al verschillende speelstraten. Maar in Gent gaan ze sinds enkele jaren een stapje verder. Ze richten ook leefstraten in. Leefstraten zijn straten met weinig of geen doorgaand verkeer die voor een langere periode verkeersvrij worden gemaakt. De bedoeling is dan om er terug in te gaan leven. Met het oog op het uitbouwen van een aantrekkelijke stad, ziet Groen het concept van leefstraat ook in Kortrijk. Daarom stelt de fractie van Groen voor om vóór de zomer van 2016 een projectoproep te lanceren, waarbij geïnteresseerde straten zich kandidaat kunnen stellen. Het is de bedoeling dat de stad die straten begeleidt in het opzetten van een eerste test in de zomer van 2016. Bij een positieve evaluatie kan het systeem verder worden uitgebouwd. “In Gent hebben ze al 25 leefstraten ingericht dit jaar”, zegt gemeenteraadslid Matti Vandemaele. “Die leefstraten zijn een ontmoetingsplek voor de bewoners. Zij richten hun straat tijdelijk naar hun wens in. Denk maar aan speelruimte voor de kinderen, zomerse petanquebaan voor de ouderen, stoelen naar buiten om met elkaar te keuvelen. De evaluatie was uitermate positief en het versterkt ook de sociale cohesie in de buurt. Net wat we nodig hebben in Kortrijk om weer jonge gezinnen aan te trekken.” Maar wat met het verkeer? Het is zeker niet de bedoeling dat de doorrit van verkeer wordt verboden. Het spreekt wel voor zich dat verkeer in die straten tijdelijk wordt ontmoedigd. Het initiatief van leefstraat groeit van onderuit. De buren moeten er zelf voor open staan. Groen ziet de rol van de stad vooral faciliterend. Heel concreet betekent dit dat de stad een oproep lanceert en het initiatief bekend maakt. Ook is het aan de stad om de uitwerking te begeleiden, zoals het geven van toelating voor het afzetten van de straat en het voorzien van alternatieve parkeermogelijkheden. Wil je meer weten over leefstraten? Surf dan naar www.leefstraat.be voor alle info rond dit concept.