Komaf met ongeadresseerd reclamedrukwerk

12 December 2017

Komaf met ongeadresseerd reclamedrukwerk

Groen Kortrijk wil af van het ongeadresseerde reclamedrukwerk. “Op dit moment bestaan in Kortrijk enkel JA/NEE en NEE/NEE-stickers. De eerste kleef je op je brievenbus als je enkel regionale pers en huis-aan-huisbladen wenst te ontvangen, de tweede kleef je als je helemaal geen reclame in je bus wil. Als je géén reclame wenst, moet je dat op vandaag dus expliciet aangeven,” aldus gemeenteraadslid Matti Vandemaele. In Amsterdam worden vanaf 1 januari 2018 nieuwe regels van kracht. Vanaf dan mag het ongeadresseerde reclamedrukwerk enkel nog in de brievenbus worden gestoken als er een expliciete JA/JA sticker aanwezig is. Zonder sticker mag er dan geen reclamedrukwerk meer worden gepost. Door de invoering van deze maatregel kan de papierberg gevoelig verminderen. Dat is goed voor het milieu en goed voor de afvalophalers. Berekeningen leren ons dat we op die manier jaarlijks 350 bomen kunnen sparen van een nutteloze bestemming als reclamefolder. Dit voorstel wordt ondersteund door een advies van de Vlaamse ombudsman, op datum van 27 oktober 2017. Groen stelt daarom voor om de nodige voorbereidingen te treffen (stickers aanmaken en verdelen, communicatie naar burgers en verdelers van reclamedrukwerk) om in de loop van 2018 dit voorstel om te zetten in de praktijk.