Heraanleg Leieboorden: de groene accenten

17 Februari 2016

Heraanleg Leieboorden: de groene accenten

Groen is verheugd dat de oude Leieboorden in het hart van Kortrijk de nodige aandacht krijgen. Sommige herinneren zich misschien nog dat Groen 15 jaar gelden ieder jaar een barbecue hield aan de Handboogstraat om aandacht te vragen voor de herwaardering van de pleinen en de Leieboorden. De plannen die nu voorliggen zien er goed uit: het contact met het water wordt hersteld. Dit wordt een bijkomende troef voor onze stad. “Groen maakt wel enkele kanttekeningen,” zegt gemeenteraadslid Cathy Matthieu. “Dat de Handboogstraat een woonerf wordt, is positief. Er zal dus maar beperkte circulatie mogelijk zijn. Daarbij is het ook goed dat de parkeerplaatsen ruimte maken voor gezellige terrasjes, zit- en speelruimte. Dat komt de handelaars zeker ten goede.” “Maar vreemd genoeg zal het historisch bruggetje tussen de twee Broeltorens toegankelijk blijven voor het autoverkeer vanuit de Groeningestraat naar Buda,” verwondert Cathy zich. “Wij pleiten voor een grondige en creatieve herziening van de circulatie tussen de linker en de rechter oever. Het historisch Broelbruggetje niet autovrij maken, zal dan ook voor onhandige situaties zorgen.” De tweede bemerking van de Groen-fractie betreft de platanen. “In het voorgesteld ontwerp is er volgens Stad Kortrijk geen plaats meer voor de majestueuze platanen,” betreurt Cathy. “En dat is spijtig. Kortrijk moet een voorbeeld nemen aan andere steden waar de bomen tijdelijk worden verplaatst en om na de werken terug te worden herplant.” “Hoewel in het ontwerp wel nieuwe, heel kleine boompjes voorziet, is het verstandiger dat de stad kiest voor het behoud van de platanen. In steden zijn het namelijk juist de platanen die een goede weerstand bieden tegen luchtvervuiling. Zij vangen namelijk het fijn stof. Daarnaast zijn ze bestand tegen droge en arme grond. Het zou dus beter zijn dat de stad de technici hun plannen laat aanpassen aan deze bomen,” verduidelijkt Cathy. De Groen-fractie blijft hoopvol. “De bevoegde schepen heeft laten weten dat hij zou onderzoeken of het technisch mogelijk is om de bomen te sparen,” aldus Cathy.