Groen vraagt extra inspanningen voor veilig woon-schoolverkeer

02 September 2016

Groen vraagt extra inspanningen voor veilig woon-schoolverkeer

De vakantie zit er weer op, heel wat Kortrijkse jongeren trekken samen met jongeren uit de omliggende gemeentes weer naar school. Cijfers uit de stadsmonitor geven aan dat het aantal verplaatsingen met de fiets tussen 2001 en 2014 gestegen is van 21% naar 31%. Maar vooral de woon-school verplaatsingen met de wagen zijn sterk gestegen. Een trend die Groen wil ombuigen. Vooral omdat ongeveer 60% van de leerlingen op minder dan 5 kilometer van hun huis naar school gaat, een haalbare afstand dus voor de fiets.   Hoe wil Groen dat doen?– We dringen aan op een verbeterde fietsinfrastructuur. De gadgets en kleine investeringen in fietsbeleid zijn goed, maar er moet dringend en veel sterker ingezet worden op betere fietsinfrastructuur. De veiligheid en kwaliteit van fietsen zijn doorslaggevend voor mensen om de overstap naar de fiets te maken.– Wat Groen betreft is de realisatie van de noord-zuid fietsverbinding door onze stad absoluut prioritair. De creatie van die fietsverbinding is de sleutel om  het aandeel fietsende jongeren te verhogen.– Groen blijft voorstander van het concept van de schoolstraten zoals we dat op de gemeenteraad van november hebben voorgesteld. De stad beloofde in september 2016 een proefproject. We hopen dat dat er komt. Meer uitleg over schoolstraten:     – De invoering van permanente borden die je snelheid aangeven en belonen met een smiley aan de schoolingangen. Dit in combinatie met handhaving door de politie. Naast deze aanbevelingen willen we toch ook even de kans grijpen om de stad een pluim te geven voor het charter rond werftransporten in de omgeving van scholen. Met Groen zijn we de afgelopen jaren verschillende keren tussengekomen rond dat zwaar verkeer in de stad en specifiek in schoolomgevingen. We zijn dan ook blij dat Kortrijk hier een grote stap vooruit zet. We zullen de naleving opvolgen en hopen dat we met deze maatregel een grote stap vooruit zetten voor verkeersveiligheid.