Groen start aanplanting Preshoekbos

09 November 2015

Groen start aanplanting Preshoekbos

Vorige maand trok Natuurpunt Kortrijk aan de alarmbel met betrekking tot de realisatie van het Preshoekbos. Ze deden dat naar aanleiding van een parlementaire vraag die Bart Caron in het Vlaams Parlement stelde aan minister van natuur Joke Schauvliege. Op de gemeenteraad van november 2015 brengt Groen-gemeenteraadslid Matti Vandemaele een motie ter stemming waarin de stad Kortrijk de Vlaamse regering oproept om over te gaan tot actie. Groen Kortrijk wil een concrete timing, concrete budgetten en wil dat er ook een actief onteigeningsbeleid wordt gevoerd. Want als we doordoen aan het tempo van de afgelopen 20 jaar, dan zijn we nog meer dan 160 jaar zoet voor we  het beloofde bos hebben waar vorige eeuw(!) een brede consensus rond werd gevonden. Op vandaag is er slechts 140 ha eigendom van het Vlaams Gewest waarvan 75 bebost, terwijl de ambitie op 250ha bos ligt. De volgende 15 jaar zal slechts 9ha grond bijgekocht worden door het Agentschap voor Natuur en Bos. Deze winter zal opnieuw 4,5 van de nog 175 ha te bebossen grond aangeplant worden.Groen Kortrijk roept de andere partijen uit meerderheid en oppositie op om samen deze oproep te doen aan de Vlaamse Regering. Want Kortrijk is één van de meest bosarme regio’s van het land en er is dringend nood aan actie. Door deze motie mee goed te keuren kan iedere Kortrijkse politieke partij kleur bekennen. Geen flauw geknik, maar samen een sterke resolutie bezorgen aan de Vlaams overheid. Om deze oproep kracht bij te zetten plantte Groen Kortrijk voor de gemeenteraad zelf een eerste nieuwe boom in het Preshoekbos. op WTV