Groen Kortrijk geeft & vraagt openheid over mandaten

27 Februari 2017

Groen Kortrijk geeft & vraagt openheid over mandaten

Voor Groen Kortrijk is een open en eerlijke politiek belangrijk. Gezien de recente schandalen over gecumuleerde mandaten en onredelijk hoge vergoedingen wil Groen in alle openheid de mandaten van haar leden die gekoppeld zijn aan het gemeenteraadswerk openbaar maken. Het gaat over de Gemeenteraad, de OCMW-raad, de AGB’s en de intercommunales. Naast de mandaten maakt Groen Kortrijk ook bekend hoeveel vergaderingen er waren en staat ook het bruto presentiegeld vermeld. Binnen Groen is er de cultuur om bovenop de belastingen een afdracht te doen, waardoor de mandatarissen netto minder dan de helft over houden van het bruto presentiegeld.   Naast de mandaten die in deze lijst zijn opgenomen zijn er nog tientallen vertegenwoordigingen in de beheercomités van de OC, de stedelijke vzw’s,… Dat zijn inhoudelijk belangrijke vertegenwoordigingen, maar van een totaal andere aard dan de AGB’s en intercommunales. Daarom staan ze niet vermeld in deze lijst. Voor de vergaderingen van die organen krijgen onze vertegenwoordigers geen vergoeding. Daarnaast heeft Matti Vandemaele, fractieleider van Groen in de gemeenteraad, een schriftelijke vraag gesteld over de mandaten. Daarin vraagt Groen een overzicht van de mandaten van het College van Burgemeester en Schepenen, de gemeenteraadsvoorzitter en de leden van de kabinetten. Naast een lijst van mandaten werd ook gevraagd  naar het aantal vergaderingen en de vergoedingen. We zijn met Groen Kortrijk van mening dat een maximale transparantie noodzakelijk is. Daarom roepen we de andere fracties op om ook hun Gemeente- en OCMW-raadsmandaten en de mandaten die daaruit voort vloeien kenbaar te maken.   Dit zijn de mandaten voor Groen Kortrijk in het jaar 2016: Gemeenteraad + raadscommissies: – Cathy Matthieu 2 x 12 zittingen aan 202 euro bruto (vanaf september 205 euro) – Matti Vandemaele 2 x 12 zittingen aan 202 euro bruto (vanaf september 205 euro) OCMW-raad: – David Wemel 12 zittingen aan 202 euro bruto (vanaf september 205 euro) AGB Parko: – Matti Vandemaele: 3 zittingen aan 202 euro bruto (mandaat overgenomen door Alexandra) – Alexandra Gjurova: 4 zittingen aan 202 euro bruto (vanaf september 205 euro) AGB BUDA: – Carlo Herpoel: 2 zittingen aan 202 euro bruto AGB SOK: – David Wemel: 11 zittingen aan 202 euro bruto (vanaf september 205 euro) Politieraad: – Cathy Matthieu: 10 zittingen aan 202 euro (vanaf september 205 euro) IMOG: – Matti Vandemaele: 11 zittingen aan 202 euro PSILON: – Matti Vandemaele: 2 vergaderingen in de AV zonder presentiegeld.