Gezonde stadslucht is beter voor iedereen

09 Oktober 2015

Gezonde stadslucht is beter voor iedereen

Vrijdag 9 oktober was de laatste dag van ‘staat van de stad’ op Radio 1. Ze staan dan tijdens het programma ‘De Wereld Vandaag’ stil bij 3 jaar stadscoalitie in Kortrijk. Een ideaal moment voor Groen Kortrijk om aandacht te vragen voor de thema’s waar de stadscoalitie dringend een tandje bij moet steken. We hangen ons verhaal op aan de fijnstof-uitdaging waar we voor staan. De oplossingen voor die uitdaging zijn duidelijk: veel meer groene ruimte en een ander mobiliteitsbeleid. Om dat standpunt kracht bij te zetten voerde Groen Kortrijk actie op het schouwburgplein. Met gasmaskers op en een bord ‘even geduld’ trokken we de aandacht van de voorbijgangers. Kortrijk noemt zichzelf graag fiets- en klimaatstad. Maar is dat wel zo? Groen vindt dat we in Kortrijk meer vooruitgang moeten boeken op deze domeinen. Vooral kinderen en ouderen ondervinden dagelijks de negatieve gevolgen van de slechte luchtkwaliteit. Wat wil Groen? 1.   Fijn stof aanpakken Uit metingen die de stad zelf deed, blijkt duidelijk dat de auto één van de belangrijkste oorzaken is van fijnstof in de stad. Toch blijft de stad kiezen voor de auto als belangrijkste vervoersmiddel in de binnenstad. Dat is onveilig en vervuilend. Groen vraagt dat de stad een plan opmaakt en uitvoert om het fijnstof daadwerkelijk te verminderen. Hoe? Door te kiezen voor de fiets en extra groene ruimte. 10.000 nieuwe bomen is voor Groen de ondergrens. 2.   Een echte fietsstad worden Om mensen uit de auto én op de fiets te krijgen moeten er grote infrastructurele inspanningen gebeuren om van de fiets een  aantrekkelijk, veilig en kwaliteitsvol alternatief te maken. De stad moet ook kiezen voor minder auto’s in de binnenstad. Het huidige beleid houdt te weinig rekening met dé topprioriteit die de Kortrijkzaan zelf naar voren schoof via Kortrijk Spreekt: de fiets! Hoe? Minder auto’s in de binnenstad, meer veilige en kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur. 3.   Extra groene ruimte Niet alleen om de lucht te zuiveren, maar vooral ook om de leefkwaliteit te verhogen is er dringend nood aan veel nieuwe groene ruimte. Dat kan door de parkeervlaktes in de stad versneld om te vormen tot groenzones, de groenstructuren rond de stad aan te leggen,… Niet alleen plannen en aankondigen, maar gewoon doen. Hoe? Parkeerplaatsen in de binnenstad omvormen tot groenzonen, nieuwe parken in de deelgemeenten. Groen Kortrijk wil samen werken aan een betere stad met een betere luchtkwaliteit, want daar worden we allemaal beter van.   in HLN http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-kortrijk/groen-voert-actie-voor-gezonde-stadslucht-a2485097/