Geen bezwaar tegen Ikea in Zuid-West-Vlaanderen, maar...

19 Juli 2016

Geen bezwaar tegen Ikea in Zuid-West-Vlaanderen, maar...

Groen heeft geen bezwaar dat een Ikea-vestiging in de regio zou komen. Maar dan wel niet op de site Ter Biest in Wevelgem, zoals nu op tafel ligt. Dat Ikea zoekt naar een voor hen zo voordelig mogelijke site is hun goed recht. Maar dat betekent nog niet dat de overheid hierin moet meegaan.Een eerste probleem bij de locatiekeuze is de mobiliteit.   Wevelgems Groen-gemeenteraadslid Carlo De Winter: “De verkeerssituatie in Wevelgem en Bissegem is nu al een heikel punt. Zelfs al zou het correct zijn dat slechts 5% van de Ikea-bezoekers het lokale wegennet gebruiken, dan nog betekent dat (zeker in het weekend) een pak extra auto’s op de nu al overvolle wegen. Tot nu toe is er enkel een studie opgemaakt in opdracht van Ikea (en uiteraard is deze positief). De maatregelen die momenteel genoemd worden, bieden een antwoord op bestaande noden en kunnen moeilijk als maatregel in functie van de komst van Ikea gezien worden. Dit gaat dan over de heraanleg van de aansluiting A19-R8, die – eindelijk – op de planning staat van de Administratie Wegen en Verkeer. Of over de nieuwe verbinding tussen de Kortrijkstraat en Gullegemstraat in Wevelgem, noodzakelijk voor de ontsluiting van het nieuw te ontwikkelen woongebied ‘Kleine Molen’. Eigenaardig genoeg zijn ook in de voorstellen die circuleren minder maatregelen voorzien dan in eerdere studies. Wellicht weten weinigen nog dat in de scenario’s die in de documenten voor het MilieuEffectenRapport dat opgemaakt werd voor de aansluiting A19-R8 (in 2009) een ondertunneling van de Koningin Fabiolastraat tussen Gullegem en Wevelgem voorzien was. Toen (zonder dat sprake was van Ikea) werd dit als een noodzaak gezien, nu er wel sprake is van Ikea, zou enkel een aanpassing van het bestaande kruispunt met lichten voldoende zijn? Vreemde wending.” Een tweede knelpunt is de inname van open ruimte. Provincieraadslid Maarten Tavernier: “Open ruimte is in de regio Kortrijk, en zeker aan de Wevelgemse kant, erg schaars. Omwille van de leefbaarheid voor de bewoners, moeten we er dus zorgvuldig mee omspringen. We stellen vast dat realisaties van harde bestemmingen, zoals voor industrie en voor wonen, steeds vlot vooruit gaat. Groene bestemmingen realiseren gaat een heel stuk minder snel. Zo werd bij de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk onder andere vooropgesteld om, in compensatie van de vele extra woon- en industriegebieden, een groen RUP voor de Gavers te maken. Maar liefst 10 jaar later is dat er nog steeds niet. Dat een wijziging van (stedelijk) landbouwgebied naar zone voor grootschalige kleinhandel op vraag van 1 bedrijf nu wel prioriteit zou krijgen, maakt duidelijk dat het huidige beleid op vlak van ruimtelijke ordening de bal totaal misslaat. Voor Groen is het niet aanvaardbaar dat 1 bedrijf de ruimtelijke ordening in de regio door elkaar schudt.” Voorzitter van Groen Wevelgem Henk Vandenbroucke vult aan: “Het is trouwens eigenaardig dat het gemeentebestuur van Wevelgem positief zou staan tegenover een harde invulling voor dat gebied, want het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zegt over deze zone: De open ruimte, die gelegen is tussen de A17, de A19, de spoorlijn Kortrijk-Poperinge, de R8 en het verblijfsgebied van het Mollegat, wordt behouden als het ‘stedelijk open-ruimtegebied Ter Biest’. De hoofdgebruiker van dit gebied blijft de grondgebonden landbouw. Daarnaast dient ook voldoende aandacht uit te gaan voor de natuurontwikkeling, landschapsopbouw en het integraal waterbeheer langs de Neerbeek.Het is veel logischer om voor de inplanting van een grootschalige winkel als Ikea te kijken naar gebieden die al een economische bestemming hebben en dus geen bijkomende open ruimte op te offeren. En voor Groen is het de overheid die zo’n keuze moet maken en niet een bedrijf.” Groen heet daarom Ikea enkel welkom als de lokale besturen uit de regio kiezen voor een locatie die ruimtelijk al een harde bestemming heeft. Een derde groen aandachtspunt is dat wij verwachten dat een nieuwe Ikea-site ecologisch verantwoord is. Cathy Matthieu, Groen-gemeenteraadslid in Kortrijk: “Dan kunnen we het hebben over parkeren in de diepte of in de hoogte (wat meteen ook de nodige oppervlakte beperkt), over een CO2-neutrale site met productie van hernieuwbare energie, ontsluiting met het openbaar vervoer, waterbeheer, een groene inkleding van de site,… Dit zou moeten vanzelfsprekend zijn, maar de schetsen die momenteel circuleren tonen meer ruimte-inname voor parking dan voor de Ikea zelf, wat doet vermoeden dat er nog werk aan de winkel is.” Carlo De Winter – gemeenteraadslid Wevelgem, Cathy Matthieu – gemeenteraadslid Kortrijk, Maarten Tavernier – provincieraadslid, Bart Caron – Vlaams parlementslid, Philippe Mingels – gemeenteraadslid Menen, Henk Vandenbroucke – voorzitter Groen Wevelgem