fietsstraten Plein

17 September 2015

fietsstraten Plein

Een primeur voor Kortrijk: de eerste fietsstraat is een feit. Het voorstel van Groen Kortrijk werd in de gemeenteraad van september 2015 uiteindelijk aangenomen. Aansluitend stelt Groen Kortrijk dan ook voor om nog een aantal fietsstraten in te richten, zodat er een veilige en comfortabele fietsverbinding ontstaat van op de Veemarkt tot aan de Leie. Fietsstraten bestonden al in andere steden, zoals in Gent. Het concept houdt in dat de auto nog welkom is, maar dat fietsers ten allen tijde voorrang krijgen en over de ganse breedte van de straat mogen fietsen. Voor de auto is er eenrichtingsverkeer, de fiets mag in de beide richtingen. Ook is de maximumsnelheid 30 km per uur. Nu de Budastraat ingericht wordt als fietsstraat, stelt de fractie van Groen voor om ook de Lange Meersstraat, het Plein (kant Houtmarkt) en de Kleine Leiestraat om te dopen tot fietsstraten. "Die straten zijn ideaal om een aaneengesloten geheel van fietsstraten te maken," zegt gemeenteraadslid Matti Vandemaele. "Dat is niet alleen goed voor het comfort van fietsers, maar ook voor de veiligheid in het verkeer. Daar moet Kortrijk dringend werk van maken. De voorgestelde fietsstraatroute ligt dan ook in een kwetsbare schoolomgeving."