Fietsparkeren opwaarderen - Parko budget 2018

05 December 2017

Fietsparkeren opwaarderen - Parko budget 2018

In het budget voor 2018 van agb Parko reserveert de stadscoalitie miljoenen euro’s voor het autoparkeren en nougabollen voor de fiets. De Groen-fractie dringt er bij het stadsbestuur op aan om de budgetten voor het fietsparkeren fors te verhogen. “Groen wil dat Parko zich meer profileert binnen zijn tweede poot, namelijk het fietsparkeren. Parko heeft met die opdracht de kans om (inter)nationaal een voortrekkersrol te spelen als het op fietsparkeren aankomt,” zegt Alexandra Gjurova, ondervoorzitter van Groen Kortrijk. Sinds deze legislatuur is agb Parko niet alleen bevoegd voor autoparkeren, maar ook voor fietsparkeren. Toch ziet de stadscoalitie die tweede opdracht binnen Parko als een eerder marginaal fenomeen. Alexandra Gjurova (Groen): De cijfers spreken voor zich. Voor 2018 belooft Parko een schamele 100.000 euro te investeren in residentieel fietsparkeren. Daarentegen vloeien miljoenen euros naar het autoparkeren, waarbij de meerwaarde van sommige parkeergarages voor onze stad minstens twijfelachtig is. Die 100.000 euro voor residentieel fietsparkeren is belachelijk weinig. Ter vergelijking: hetzelfde bedrag besteedt Parko in 2018 aan software voor haar parkings, shop&go en bewonersparkeren. 100.000 euro voor residentieel fietsparkeren is peanuts. Groen vraagt dat Parko het budget voor residentieel fietsparkeren minstens vervijfvoudigt. Alexandra Gjurova: Die 100.000 euro gaan naar 5 fietshokjes in een bepaalde wijken. Nochtans bleek uit een eerste onderzoek van Parko dat er in Kortrijk bijna vijf keer meer geschikte, potentiële locaties zijn voor dat residentieel fietsparkeren. Uit dat onderzoek zijn 21 goede locaties naar voor gekomen. Dat is een pak meer dan de 5 die de stadscoalitie nu wil realiseren. Daarom moet het investeringsbudget voor fiets fors worden opgetrokken. Veel gezinnen kiezen voor de fiets, maar kunnen die thuis moeilijk stallen. Zij zijn vragende partij voor residentieel fietsparkeren in hun straat. De nood is duidelijk aanwezig. Maar Parko kan nog veel meer doen op vlak van fietsparkeren. Groen wil dat Parko een (inter)nationale voortrekkersrol speelt op dat vlak. Alexandra Gjurova: We willen dat Parko een voortrekkersrol speelt en het fietsparkeren op het voorplan trekt. De noden zijn gekend en de mogelijkheiden zijn talrijk. Zo moet er meer aandacht gaan naar parkeren voor bakfietsen. Ook kan Parko budget vrijmaken voor ingenieuze fietsenrekken. Denk maar aan het nieuw ingenieus design-fietsrek dat in de grond verdwijnt wanneer die niet wordt gebruikt. Lege fietsenrekken vormen dan bovengronds geen hindernis en de ruimte kan op bepaalde tijdstippen volop benut worden voor allerhande evenementen of marktjes. Voor fietsers zou dat gebruiksvriendelijker moeten zijn dan de fietst naar een ondergrondse parking te moeten zeulen. En dan is er nog dit: de nieuwe fietsenstallingen tegenover het station kregen van een aantal handelaars kritiek, omdat ze er lelijk uit zouden zien. Het is aan Parko om budget vrij te maken en een wedstrijd of een opdracht uit te schrijven. Kandidaten kunnen dan mooie, aantrekkelijke fietsenrekken ontwikkelen voor in de stationsbuurt. Bij deze dus een warm pleidooi voor meer budget voor het fietsparkeren.   Meer info: [email protected]   Foto: Bas Bogaerts