Evaluatie fietsbeleid Kortrijk

23 December 2016

Evaluatie fietsbeleid Kortrijk

De schepen van mobiliteit stelde onlangs de evaluatie van zijn fietsplan voor. Een ideaal moment voor Groen om zelf ook een evaluatie te maken. Laat ons beginnen met wat goed is: Er is merkbaar meer aandacht voor fietsers in het globale mobiliteitsbeleid van de stad. Er werden enkele gevaarlijke punten (fietspad N43, Pottelberg) aangepakt door het Vlaams Gewest. Er werd succesvol geëxperimenteerd met de concepten fietsstraat en schoolstraat (twee voorstellen van Groen). De bewegwijzering voor fietsers die voorheen ontbrak werd uitgerold. Groen Kortrijk wil de stadscoalitie feliciteren met deze verwezenlijkingen. Maar toch hebben we kritiek: De Kortrijkzanen hebben via Kortrijk spreekt zelf aangegeven dat "verbeterde fietsinfrastructuur" hun absolute prioriteit is. Dat zien we helaas niet in de beleidskeuzes van de stad. De investeringen die gebeurden zijn hoofdzakelijk door het Vlaams Gewest gedaan. Ook in het budget 2017 is erg weinig ruimte voorzien om de gevraagde grote sprong voorwaarts te maken qua fietsinfrastructuur. We zijn hierin echt ontgoocheld in de stad. De stad zegt wel veel te doen, maar de feiten tonen dat het niet meer is dan lippendienst. Met de vernieuwende concepten zoals fietsstraat en schoolstraat werden bescheiden successen geboekt. Het blijft echter wachten op de stad om die concepten grootschalig en met durf uit te rollen over de stad. Een fietsstraat van de Vlasmarkt tot op Overleie of een fietsstraat van de Veemarkt (via het Plein) tot aan de Leie. Mogelijkheden genoeg om van de fiets(er) de koning van de binnenstad te maken. Daarnaast zijn er heel wat schoolomgevingen te bedenken waar snel een schoolstraat kan worden ingevoerd (Heule-Watermolen, Broederschool). Groen Kortrijk blijft het betreuren dat het fietsbeleid volledig afgezonderd wordt van de rest van het mobiliteitsbeleid. Het huidige mobiliteitsbeleid is er nog een van de vorige legislatuur dat de auto centraal plaatst. Daarom is een nieuw geïntegreerd mobiliteitsplan waarin we de verschillende vervoersstromen en modi op elkaar afstemmen een absolute must. Er zijn nog heel wat plaatsen in onze stad die voor fietsers echte nachtmerries zijn. Denken we maar aan de Oudenaardsesteenweg en de Doorniksewijk. Het realiseren van de noord-zuid fietsverbinding die Hoog Kortrijk moet verbinden met Heule (Sente) laat op zich wachten. Je kan op vandaag niet comfortabel fietsen naar Hoog Kortrijk en ook de weg naar Sente ligt bezaaid met obstakels. Ook de route door het centrum is voor fietsers vaak een laveren tussen obstakels waarbij de auto haast altijd voorrang krijgt op de fiets. Globaal genomen hebben we het gevoel dat er veel gesproken wordt over fietsen, dat er veel aangekondigd wordt, dat er met cijfers gegoocheld wordt (niet elke put in een weg die je opvult is een investering in fietsbeleid), dat er heel wat gadgetterie is gekomen, maar dat het pijnpunt, de fietsinfrastructuur, nauwelijks is verbeterd. Het verschil met de vorige ploeg is nauwelijks merkbaar, behalve dan in woorden. Voor Groen is het fietsbeleid de ontgoocheling van deze legislatuur. Wat moet er dan gebeuren: We herhalen ons voorstel van de gemeenteraad van december om binnen de budgetten van Parko een groots fietsinfrastructuurfonds op te richten. Daarin moet een groot deel van de opbrengsten uit het parkeren worden gestopt om dan te investeren in fietsinfrastructuur. Er moet een nieuw mobiliteitsplan komen voor de stad dat alle vervoersmodi bevat. Daarin moet ruimte zijn om ook in de binnenstad vlotte fietsverbindingen te creëren waarbij fietsers meer voorrang krijgen dan vandaag. De fietsstraten en schoolstraten die aangetoond hebben te werken moeten grootschalig en met lef uitgerold worden. De snelle realisatie van een kwaliteitsvolle noord-zuid fietsverbinding is essentieel. Daarnaast mogen de vele kleine acties uit het plan Kortrijk Fietst verder uitgevoerd worden.