een parkeervisie voor de binnenstad

19 Juni 2016

een parkeervisie voor de binnenstad

Laten we wel wezen. Groen wil zo veel mogelijk auto’s uit de stad houden. Als het even kan willen we de auto’s  laten parkeren in de rand. Met fiets (park en bike) en met de bus  moet het stadscentrum van daaruit vlot bereikbaar zijn. Het is onze bedoeling om zo weinig mogelijk autoverkeer in het centrum te hebben. Dat bevordert het wonen en leven in de stad. Door de werken aan het station wordt er een bescheiden aantal parkeerplaatsen ingevoerd die voorbehouden zijn voor bewoners. Een ideale gelegenheid voor Gemeenteraadslid Matti Vandemaele om de Groen visie op parkeren in de binnenstad nog eens op de gemeenteraadstafel te leggen.   Principieel zijn we met Groen voorstander van 3 types bovengronds autoparkeren in de binnenstad: Bewoners Personen met een beperking tijdelijk op Shop&go in functie van de handelaars, zonder wildgroei Alle andere bezoekers van de binnenstad (het gebied binnen de R36) moeten wat ons betreft onder de grond parkeren of beter nog, niet met de wagen komen en parkeren in de randparkings. Door de opmaak van een gebalanceerd plan kunnen we het aantal bovengrondse parkeerplekken snel en gericht afbouwen. Het lagere aantal bovengrondse parkeerplekken kan dan voorbehouden worden voor de 3 functies (bewoners, mensen met een beperking en Shop&go). De vrijgekomen ruimte kan dan een groene invulling krijgen die de leefkwaliteit in de binnenstad sterk kan verhogen. Groen hoopte dat deze visie deze legislatuur al zou worden omgezet in de praktijk. Helaas is zijn er conservatieve krachten die op de rem staan. Zij blijven zweren bij het gefaalde en achterhaalde parkeerbeleid van de vorige eeuw. Na de verkiezingen van 2018 kunnen we hier hopelijk als stad nieuwe stappen zetten. “Het zou goed zijn dat deze of een volgende meerderheid bij de opmaak van een nieuw globaal mobiliteitsplan dit streven mee kan nemen als uitgangspunt. Wat natuurlijk niet wegneemt dat de huidige meerderheid alvast kan beginnen met de invoering van dit idee,” aldus Matti.