Doortocht N43 Aalbeke

21 Februari 2016

Doortocht N43 Aalbeke

Het centrum van Aalbeke werd mooi heraangelegd in het verleden. Helaas is die zelfde Plaats nog steeds het toneel van onnodig veel zwaar verkeer en is er een kluwen aan snelheidswijzigingen van en naar het centrum van Aalbeke. Bovendien ligt er één van de kortste zones dertig van het land (amper 100 meter). Dat is onduidelijk voor de chauffeurs en komt de leefbaarheid van de Plaats absoluut niet ten goede. Daarnaast is er heel wat straatmeubilair (paaltjes en fietsrekken) gesneuveld door o.a. wildparkerende chauffeurs. Sommige chauffeurs van vracht- of bestelwagens parkeren schaamteloos op voet- en fietspaden. Er wordt heel zelden opgetreden tegen deze overtredingen. Daarom vraagt Groen dat de stad de nodige stappen zet om (in overleg met de Vlaamse wegbeheerder en de lokale politie): het onnodige zwaar verkeer te bannen (met duidelijke signalisatie en controle) de zone 30 uit te breiden vanaf de Lijsterstraat tot de Sterrestraat (met duidelijke signalisatie en controle) op te treden tegen de wildparkeerders die vaak fietspad en voetpad gebruiken, zelfs bij begin en einde van de schooldag (met controle) het gesneuvelde straatmeubilair te vernieuwen. Tijdens de gemeenteraad kwam er een antwoord van de stad: er is  in Aalbeke geen probleem van overdreven snelheid. Volgens het stadsbestuur is er ook geen probleem met te veel zwaar verkeer en is een uitbreiding van de zone 30 aldaar niet nodig. Het sneller herstellen van het gesneuvelde straatmeubilair en het optreden tegen wildparkeerders is volgens de bevoegde schepen wel nodig. We betreuren met Groen dat de stad geen oor heeft voor de verzuchtingen van de Aalbekenaar over de overdreven snelheid en de vele zware vrachtwagens die onnodig Aalbeke Plaats aandoen.