Doorniksestraat, vrijdag 27 november, Kortrijk om 16u30

29 November 2015

Doorniksestraat, vrijdag 27 november, Kortrijk om 16u30

De beelden spreken voor zich (zie hieronder). Daarop is te zien hoe vijf tieners (tussen de 12 en 15 jaar) geboeid in bedwang worden gehouden en worden afgevoerd. Volgens getuigen zouden daarbij meerdere combi’s zijn opgeroepen en zou er door de politie minstens 1 wapen zijn getrokken. Er is er geen feitelijk vergrijp gebeurd. Een jongen zou, omdat hij zijn sleutel verloren had, met een schaar het eigen fietsslot hebben proberen open te maken. De fiets was gemarkeerd met zijn eigen rijksregisternummer. Gemeenteraadslid voor Groen, Cathy Matthieu, vindt dat de politie uit de politiezone Vlas hierbij met onnodig intimiderend machtsvertoon te werk is gegaan en stelt volgende vragen. Moeten vanaf vandaag alle kinderen met deze reactiewijze rekening houden? Wij vragen aan de burgemeester of er hier kinderrechten geschonden werden? Indien wel, welke dringende maatregelen worden genomen? Zal de politiezone het optreden m.b.t het overdreven geweld en intimidatie van de eigen politiemensen onderzoeken en hierover de politieraad informeren? Kan er gewerkt worden aan een vorming bij de politiediensten van Vlas om op een andere manier jongeren te benaderen, zeker als andere dan strafbare feiten aanleiding zijn voor controle. Cathy stelde ook vragen aan het kinderrechtencommissariaat en het centrum voor gelijke kansen. Groen Kortrijk stelt dat de politiezone Vlas algemeen goed werk levert en bijdraagt tot het beter samenleven in Kortrijk. Deze actie is echter een grote smet op de huidige werking. Ze veroorzaakt angst en onzekerheid bij moeders, vaders en tieners die hier graag willen wonen, werken en kopen. foto's Doorniksestraat Bron: familie van een betrokkene, Repressie om een fiets, FB Jamal Mounir De reactie van de commissaris: op WTV HLN: fietssleutel vergeten