Deelauto's in de hele stad

17 Februari 2018

Deelauto's in de hele stad

Cambio ging 10 jaar geleden van start met autodelen in onze stad. Na een trage groei in de eerste jaren zien we dat het aantal gebruikers van autodelen in Kortrijk een gestage groei kent. Het aantal beschikbare wagens is de afgelopen drie jaar opgetrokken van 9 naar 14. Naast Cambio is er ook autodelen via Cozycar en sinds een aantal jaar wordt er op voorstel van Groen ook één van de auto’s van het wagenpark van de stad ingezet als deelauto. Het aantal gebruikers verdubbelde op 3 jaar tijd van 143 naar meer dan 300. “Mooie cijfers maar het is nog te vroeg om victorie te kraaien. Met deze resultaten doet Kortrijk het goed, maar blijven we hangen in de middenmoot,” zegt gemeenteraadslid Matti Vandemaele. Volgens Groen is het de hoogste tijd om een inhaalbeweging te doen. Groen pleit om in de volgende legislatuur één allesomvattend mobiliteitsplan te maken (op vandaag werken we nog steeds op basis van het oude mobiliteitsplan uit 2011). In zo’n nieuw mobiliteitsplan moet een stevige plek worden voorzien voor autodelen. Één van de mogelijkheden is het uitwerken van mobiliteitshubs in en rond de stad. Het zijn plekken waar openbaar vervoer, autodelen, deelfietsen en andere ondersteunende diensten gebundeld kunnen worden. Om die manier kunnen we de mobiliteit van de toekomst vorm geven. Daarnaast wil Groen ook een verplichting om deelwagens aan te bieden bij de realisatie van grote bouwprojecten. Onze ambitie is om tegen 2020 deelwagens ter beschikking te hebben in elk stadsdeel. Voorts moet de stad beter inzetten op het promoten van deelwagens door onze inwoners. Zeker ook bij minder evidente bevolkingsgroepen zoals senioren. Zij rijden relatief weinig kilometers maar hebben vaak wel nog een eigen wagen. Een proefproject om hen te doen overstappen en concreet te begeleiden daarin is voor Groen ook een must. Een hedendaags mobiliteitsbeleid draagt bij aan een levende binnenstad. Dat is de inzet van de volgende verkiezingen.   Meer info: [email protected]