De Kortrijkse klimaatklucht

04 Februari 2016

De Kortrijkse klimaatklucht

Stad Kortrijk heeft vandaag alweer een kans gemist om haar geveinsde klimaatambities in daden om te zetten. In een nietszeggend persbericht kondigt de stad aan zich niet te willen uitspreken over de geplande windmolens in Bellegem. Groen verwacht van het stadsbestuur van deze zelfverklaarde klimaatstad dat het zich wél uitspreekt voor hernieuwbare energie. Zeker als er geen enkel goed argument te bedenken valt om er tegen te zijn. “Kortrijk is een klimaatstad op papier. Je wil niet weten hoeveel bomen er al gesneuveld zijn om aan de Kortrijkzaan duidelijk te maken dat Kortrijk een klimaatstad wil worden. “Kortrijk gaat voor het klimaat” bloklettert de recentste stadskrant. Hypocrieter kan je het niet bedenken. Op dezelfde dag dat de stadskrant met de klimaatambities van de stad in de bus valt bij de Kortrijkzaan, stuurt het stadsbestuur een persbericht uit waarin ze aangeven dat ze niet voluit durven kiezen voor windmolens,” zegt Cathy Matthieu, gemeenteraadslid voor Groen. Volgens Matti Vandemaele is dit het zoveelste bewijs van de communicatieve hold-up die de stadscoalitie pleegt. “Telkens de stad de kans krijgt om de kant van het klimaat te kiezen, kijken de verantwoordelijke schepenen de andere kant op. Dat was zo bij de realisatie van LAR zuid, dat is zo bij de standstill voor het Preshoekbos,… noem maar op. Bevoegde schepen Herrewyn is de Joke Schauvliege van dit stadsbestuur. Misschien moeten we Wouter Deprez maar eens langs sturen.”