De groene saus van de stadscoalitie slaat steeds bleker uit

11 Mei 2016

De groene saus van de stadscoalitie slaat steeds bleker uit

Over LAR zuid, maar vooral over het uitblijven van de beloofde groen-compensatie, zal Groen Kortrijk blijven tussen komen. Het wordt ondertussen steeds duidelijker dat er van de beloofde 45 hectare compensatie heel erg weinig in huis zal komen. De aankondiging dat LAR zuid ruim gecompenseerd zou worden blijkt niet meer dan een communicatieve hold-up op de publieke opinie. Op de gemeenteraad van januari bleek nog dat er van de beloofde 45 hectaren meer dan 75% niet gerealiseerd zal worden deze legislatuur. Wat triomfalistisch werd aangekondigd als de grootste groen-operatie sinds de marionetten draait uit op het grote niets. De groene saus van de stadscoalitie staat steeds bleker uit. In tegenstelling tot de realisatie van LAR zuid zelf, stokt de goede-nieuws-show van de groencompensatie. Qua mooie woorden en beloftes komt de Kortrijkse schepen van milieu steeds dichter bij minister Schauwvlieghe. Qua beleidsrealisaties helaas ook. Het voorspelbare antwoord ‘het zal voor Groen nooit genoeg zijn’ is correct, aan dit tempo zal het nooit genoeg zijn. Wij kunnen niet blij zijn met een dooie mus. De stad en haar inwoners hebben geen boodschap aan imaginaire groene ruimte, maar willen realisaties zien. Het mag duidelijk zijn: voor Groen is het uitblijven van en natuur- en groenbeleid misschien wel de grootste ontgoocheling van de stadscoalite. Veel mooie woorden en nog meer communicatie, maar in de feiten erg magere resultaten. Daarom vraagt Groen: Kunnen we een planningsoverzicht krijgen (een soort tijdslijn) met welke stappen wanneer gezet zullen worden? Wanneer komt die eerste euro in het groenfonds, wanneer kopen we welke grond, wanneer worden de RUP’s aangepast, welk budget is er voorzien… Heeft de stad eigenlijk nog andere groen-ambities behalve de beperkte realisaties in Bissegem en de vele beloftes over de LAR zuid compensaties? Graag alleen zaken die we deze legislatuur zullen realiseren, want aankondigingen zijn er meer dan genoeg. Wat zal de stad doen om de andere groene dossiers in het slop recht te trekken? Denken we maar aan het dossier van de Heulebeekvallei of het vastzitten van het dossier van het Preshoekbos. Zet de stad daar eigenlijk stappen in? Dringt de stad aan of wachten we gewoon af? Is er eigenlijk zoals in andere steden een beleidsplan over de vergroening/beboming van onze stad? Ik wil in dat kader de suggestie doen dat u eens op studiebezoek gaat naar Sint-Niklaas waar uw partijgenote Christel Geers door planmatig te werken echt stappen vooruit zet. Omdat de stadscoalitie er zelf niet toe komt hebben, we alvast een aanzet mee. We hebben met de Groen-fractie elk een boompje meegebracht om de schepen aan te zetten tot minder woorden en meer actie.