Containerpark in binnenstad

18 September 2015

Om het leven in de stad nog aantrekkelijker en comfortabeler te maken, stelt Groen Kortrijk voor om en voorbeeld te nemen aan Schaarbeek. Daar wordt op een wel heel creatieve manier ingezet op het afvoeren van afval: met paard en kar. Gezien de grote leegstand in de binnenstad van Kortrijk, streeft Groen naar een dichtere handelskern en naar meer bewoners in de binnenstad. Natuurlijk moet de stad die bewoners dan maximaal ondersteunen bij het leven in de stad. Vooral nu stad Kortrijk wil dat de inwoners van de stad kunnen leven zonder auto. Maar dit is niet altijd een evidentie. Het aanbieden van een aantal diensten in de binnenstad dringt zich op. Eén van die diensten is het eenvoudig afvoeren van afval. Zo kan er een mini-containerparkje worden georganiseerd tussen de spoorweg en de Leie op een leegstaande plek in de binnenstad. Het containerparkje zou dan gemakkelijk te voet, met de (bak)fiets en evengoed ook met de auto te bereiken zijn voor wie binnen de R36 woont. Misschien is een echt containerpark moeilijk realiseerbaar. In dat geval kan in de binnenstad een alternatieve ophaling uitgedacht worden of kunnen enkele fracties  ingezameld worden aan het stadhuis. Zo’n selectieve afvalinzameling, dus los van de inzameling van restafval, PMD en papier, kan worden onderzocht in functie van het ondersteunen en aantrekkelijk maken van wonen in de binnenstad. Op dit ogenblik loopt er vanuit de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een projectoproep voor projecten van lokale besturen. Het project heet “Werken aan de toekomst van lokaal duurzaal materialenbeheer”. Als stad Kortrijk mee op die kar durft springen, dan moet een proefproject dus zelfs niet eens veel geld te kosten.