Bibliotheek 2.0

24 Oktober 2016

Bibliotheek 2.0

De bibliotheek in Kortrijk krijgt een nieuw gebruiksreglement. Een nieuwigheid die wordt ingevoerd zijn GAS-boetes voor overlast in de bib. De gemeenteraad van 10 oktober 2016 keurde het vernieuwde gebruiksreglement goed. Groen deed de volgende suggesties. Matti Vandemaele: “In onze bib willen wij een brievenbus waar lezers hun boeken kunnen terugleggen buiten de openingsuren. In vele steden en gemeenten bestaat er al zo’n brievenbus. Dat moet in Kortrijk zeker ook kunnen.” “We stellen ook vast dat er een grote druk zit op de publieke ruimte die de bibliotheek is. Het is niet altijd evident om de orde en rust te bewaren. Vaak gebruiken jonge mensen de bibliotheek als ontmoetingsplaats waar ze hun boterhammen eten, ‘rondhangen’, gewoon samen zijn. Heel normaal gedrag voor jonge mensen, maar misschien is de bib in haar huidige werking daarvoor niet de meest gelukkige plek. Met Groen stellen de daarom voor dat buurt- of straathoekwerkers in dialoog gaan met de rondhangers. Zeg maar ‘Kortrijk Spreekt’ om zo tot echte oplossingen te komen.” Een overdekte plek waar jonge gasten over de middag samen kunnen zijn zou bij voorbeeld één van de vragen kunnen zijn die in zo’n dialoog naar boven komen. Groen vindt het belangrijk dat we de dialoog aangaan om zo tot oplossingen te komen voor de uitdagingen die verder gaan dan het geven van een stok om te kunnen bestraffen als het uit de hand loopt. Groen vindt het belangrijk om tot structurele oplossingen te komen, en niet dat er alleen kan worden bestraft. De bevoegde schepen liet weten deze pistes te willen bekijken. Meer info:[email protected]