Beloofde groene ruimte blijft grotendeels uit?

28 Januari 2016

Beloofde groene ruimte blijft grotendeels uit?

Toen de stadscoalitie aankondigde om LAR zuid toch niet te behouden als open ruimte, werd daar snel bij gezegd dat er een hele boel compensatiegroen zou komen in ruil. De stadscoalitie tweette in die dagen: “Verzet LAR Zuid was nuttig: 46,5 ha nieuwe natuur/open ruimte in Kortrijk. Grootste operatie sedert stadsgroen Marionetten. Ism Natuurpunt.” Ook het gemeenschappelijke persbericht van de stad en Natuurpunt was duidelijk: "Voor de omzetting naar natuurgebied maakt de Stad prioritair Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's) voor het volledige gebied van de Venning en de Kruiskouter." Met Groen stellen we vast dat er van de beloofde 46 ha nieuwe groene ruimte op vandaag (januari 2016) 0 hectare gerealiseerd werd. Ook van de prioritair beloofde ruimtelijke uitvoeringsplannen is er niets in huis gekomen. Het dossier Ghellinck vormt de uitzondering en die plannen juichen we alvast toe. Wat de dossiers Venning en Kruiskouter-Leiemeers betreft is er niets gebeurd. De bevoegde schepenen lieten op de gemeenteraad weten dat er in het allerbeste geval RUP's zullen zijn tegen 2018, zeker geen effectieve realisaties. Een stadsbestuur met goesting en ambitie in groen zou hier een concreet stappenplan voorstellen (met voorstellen over aankoop en inrichting met een realistische timing). Helaas! De aangekondigde 19 ha (Kruiskouter), de 12 ha (Leiemeers) en 4,5 ha (uitbreiding Venning) komen er deze legislatuur dus niet. De communicatieve hold-up (we offeren LAR zuid op voor nieuwe natuur) blijkt voor 35 van de 46 ha een slag in het water. In tegenstelling tot de snelheid waarmee stappen vooruit worden gezet in het dossier van de inrichting van LAR zuid, staat het immobilisme in de dossiers: Venning, Kruiskouter en Leiemeers. Dit dossier is een prima voorbeeld van de traagheid rond nieuwe groene ruimte en klimaat in deze stad. Communicatief gaat het razendsnel, maar in de praktijk gaat het tergend traag. De Groen-fractie is vooral ontgoocheld dat de vele mooie woorden over klimaatstad en nieuwe groene ruimte niet waargemaakt worden. Er werd een concrete timing en planning beloofd, maar meer dan een jaar later blijkt dat (nog) niet te lukken. De geschiedenis van het Preshoekbos of de Heulebeekvallei maakt pijnlijk duidelijk hoe het mooie aankondigingen zonder concrete stappen vooruit en echte engagementen vergaat. Nieuwe groene ruimte komt niet vanzelf. En het kan anders: Groen Kortrijk blijft ijveren voor een concrete timing voor aankoop en inrichting van elk van de beloofde plekken. Dat werk kan nu al gebeuren, we hoeven daarvoor niet te wachten tot 2018. Enkel het Ghellinckpark realiseren is onvoldoende en is wat ons betreft woordbreuk. Groen past voor nog een extra dossier waarin groene ruimte wordt beloofd en waar we tientallen jaren moeten wachten op effectieve realisatie.