Alexandra Gjurova naar AGB Parko

06 April 2016

Alexandra Gjurova naar AGB Parko

Het bestuur van Groen Kortrijk besliste om Alexandra Gjurova (22) naar de raad van bestuur van AGB Parko te sturen. Daar zal Alexandra gemeenteraadslid Matti Vandemaele vervangen. Tijdens de 3 jaar dat Matti actief was in Parko is hij erin geslaagd om vanuit de oppositierol toch een aantal zaken te realiseren. Zo werden er in 2013 op zijn vraag voor het eerst parkeerplekken voor inwoners voorbehouden tijdens de Paasfoor. Sindsdien is dit een jaarlijkse traditie. Ook het voorstel om te investeren in grote mobiele fietsstallingen voor evenementen werd op vraag van de Groen-fractie gerealiseerd. Groen gelooft er sterk in dat we vanuit de oppositie ook kunnen bijdragen aan een beter beleid. Matti Vandemaele over de wissel: “Groen vindt het belangrijk om te investeren in jonge talenten. Zij moeten de ruimte krijgen om politiek door te groeien en zich vast te bijten in lokale dossiers. Daarom hebben we beslist om de Parko-fakkel door te geven aan Alexandra. Zij zal zich toespitsen op het vlak van het parkeerbeleid, terwijl ik zelf dan meer ruimte heb voor het mandaat in de gemeenteraad.” “De accenten die we met Groen leggen in Parko blijven in dezelfde lijn,” zegt Alexandra Gjurova. “Met de vele ondergrondse parkings op komst, ziet Groen de bovengrondse parkeerplaatsen het liefst verminderen. De vrijgekomen ruimte moet dan een andere invulling krijgen om de stad leefbaarder en aangenamer te maken. Onlangs heeft stad Kortrijk zelf  verhoogde Black Carbon waarden (fijnstof) opgemeten in de Doorniksestraat (3550-6000 ng/m3) en in de Leiestraat (3750-6000 ng/m3), het hart van onze stad. Als de vrijgekomen bovengrondse parkeerplaatsen binnen de R36 ingevuld zouden worden door fietsinfrastructuur en groene elementen, dan is dit al een deel van de oplossing. Wel willen wij met Groen het bovengronds parkeren binnen de R36 voorbehouden voor de inwoners van de binnenstad en het aantal bovengrondse parkeerplaatsen voor mensen met een verlaagde mobiliteit uitbreiden.” Ook stelt Groen vast dat we in Kortrijk een bijzonder eenzijdige mobiliteit hebben. Volgens de Stadsmonitor van 2014 verplaatst ruim 70% van de Kortrijkzanen zich met de auto naar het werk of naar school. Als het op verplaatsingen met de fiets aankomt staat Kortrijk -op Hasselt, Aalst en Genk na, op de laatste plaats van al de 13 centrumsteden. “Dat is schaamtelijk voor een stad die zich fietsstad wil te noemen,” zegt Alexandra. “Met de fietsparkings die er komen op Buda en aan het station alleen zullen we er niet geraken. Omdat fietsparkeren ook een bevoegdheid is van Parko, willen we aandringen op het uitbouwen van een globale visie en plan van aanpak voor het fietsparkeren. Niet alleen in de binnenstad, maar ook voor onze deelgemeentes. Het kan anders. De mobiliteit in Kortrijk moet veel diverser. Het moet dan ook mogelijk zijn om je op een comfortabele manier te verplaatsen, ongeacht jouw vervoermiddel.”