Philippe AvijnPhilippe Avijn

Philippe Avijn

Bestuurder RVB Musea PWA Schouwburg RVB Toerisme PORA

Philippe Avijn is gehuwd en woont in Heule. Gedurende een tiental jaar was hij gemeenteraadslid en voorzitter van Groen Kortrijk. Vandaag is hij actief als bestuurder van Groen Kortrijk. Philippe legt zich toe op de externe relaties van Groen Kortrijk en communiceert onze standpunten. Hij vertegenwoordigt Groen Kortrijk in de raden van bestuur van Musea, PWA, Schouwburg, OC Kooigem, OC Bellegem, Toerisme, OC’s, OC De Vonke en Molenheem.  Daarnaast laat hij de stem van GroenPlus horen in de Politieke Raad van Groen. Philippe is ook nog actief in het federaal comité van BBTK-ABVV en in Gewestelijk Bestuur Kortrijk. In Kortrijk is hij nog steeds betrokken bij het vakbondswerk. Zijn plek om te genieten is zijn tuin. Wanneer hij er werkt komt hij helemaal tot rust.

philippe.avijn@groenkortrijk.be
facebook.com/philippe.avijn
twitter.com/philippeavijn