Matti VandemaeleMatti Vandemaele

Matti Vandemaele

Bestuurder Imog bestuurder Gemeenteraadslid

Matti Vandemaele is sociaal-ecologist. Hij denkt mee over de stad van morgen en is gemeenteraadslid in Kortrijk. Matti werkt mee aan een stad waar de burgers mede-eigenaar zijn, die de draagkracht van de burgers en de planeet als uitgangspunt neemt en een stad waar ‘gewoon leefbaar’ niet genoeg is. Hij is ook auteur van één van de weinige blogs over beleid in Kortrijk. Matti woont in Heule en is papa van 2 kinderen, Kas en Juul. Hij werkt als directeur van Peace Village in Mesen, een hostel met een vredeseducatieve werking. Matti is bestuurder bij IMOG en engageert zich in Buurthuis Molenheem op Heule-Watermolen. Binnen Groen Kortrijk volgt hij de thema’s mobiliteit, jeugdbeleid, publieke ruimte en gemeentefinanciën op. Daarnaast heeft hij een specifieke focus op het noorden van de stad.

0497 92 46 28
matti.vandemaele@groenkortrijk.be
facebook.com/vandemaele.matti
twitter.com/mattivandemaele
mattivandemaele.wordpress.com/