» Home » Standpunten » Bedachtzaam plannen » Wagenpark Stad Kortrijk delen
auto's beschikbaar stellen. Denk maar aan het stadhuis, het nieuw depot in de Moorseelsestraat, aan de Ontmoetingscentra." Door dit aanbod kunnen private auto's van bewoners ingeruild worden voor gedeeld gebruik. "Dat zijn minder auto's, die dan ook minder plaats innemen in de binnenstad. En daar kan niemand tegen zijn," vervolgt Matti. "Ook mensen met een beperkter budget -een eigen auto is heel duur-, kunnen zo de nodige verplaatsingen met de auto maken." "Ook voor de stad is er winst. Als de auto's van de stad meer gebruikt worden, dan kunnen ze sneller vervangen worden door nieuwe, milieuvriendelijkere modellen," aldus Matti. Met een minimale administratieve last kan dit systeem snel worden ingevoerd. Autopia vzw kan de stad begeleiden om dit in te voeren en heeft op alle praktische problemen (verzekeringen, kostenschema's ...) klare antwoorden. Wie wil weten naar hoe het systeem praktisch werkt kan een kijkje nemen op www.autodelen.net." rel="bookmark">

Wagenpark Stad Kortrijk delen Heel wat inwoners van de (binnen)stad ervaren het hebben van een auto eerder als een last dan als een lust. Toch hebben velen een auto om bij voorbeeld naar de supermarkt te gaan of familie te bezoeken. Veel verplaatsingen lenen zich tot de fiets, te voet of het openbaar vervoer. Maar niet allemaal... Het systeem van autodelen kan hier een antwoord op bieden. Zoals elke stad heeft ook Kortrijk een wagenpark dat de werknemers van de stad gebruiken om hun taak uit te oefenen. Maar die auto's staan 's avonds en in het weekend vaak stil. Aanvullend op systemen zoals Cambio, zou ook een deel van het wagenpark van de stad ingezet kunnen worden om aan de behoeftes van de inwoners te voldoen. En dit zonder dat iedereen zelf een auto moet aankopen. "Sommige steden passen zo'n regeling al toe," zegt gemeenteraadslid en mobiliteitsspecialist Matti Vandemaele. "Op verschillende plaatsen in Kortrijk kan de stad zijn auto's beschikbaar stellen. Denk maar aan het stadhuis, het nieuw depot in de Moorseelsestraat, aan de Ontmoetingscentra." Door dit aanbod kunnen private auto's van bewoners ingeruild worden voor gedeeld gebruik. "Dat zijn minder auto's, die dan ook minder plaats innemen in de binnenstad. En daar kan niemand tegen zijn," vervolgt Matti. "Ook mensen met een beperkter budget -een eigen auto is heel duur-, kunnen zo de nodige verplaatsingen met de auto maken." "Ook voor de stad is er winst. Als de auto's van de stad meer gebruikt worden, dan kunnen ze sneller vervangen worden door nieuwe, milieuvriendelijkere modellen," aldus Matti. Met een minimale administratieve last kan dit systeem snel worden ingevoerd. Autopia vzw kan de stad begeleiden om dit in te voeren en heeft op alle praktische problemen (verzekeringen, kostenschema's ...) klare antwoorden. Wie wil weten naar hoe het systeem praktisch werkt kan een kijkje nemen op www.autodelen.net.

link

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *