• Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Geen categorie

  Duurzaam zwembad, maar liefst niet té

  Volgens het bestuursakkoord komt op Kortrijk Weide een nieuw zwembad. Naast een betere afstemming op de zwembehoeftes van de Kortrijkzanen wordt ook een stevige stap vooruit gezet op vlak van duurzaamheid. Iets wat Groen zeker toejuicht. Het past ook in de ambitie ‘Kortrijk klimaatstad’, die de meerderheid uitdrukkelijk vooropgesteld heeft.

  Omdat papier gewillig is en omdat wij bij Groen het hebben voor echte realisaties, deed kersvers gemeenteraadslid Matti Vandemaele het volgend voorstel.

   

  De voorziene gunningscriteria voor het nieuwe zwembad zijn:
  prijs (bruto-beschikbaarheidsvergoeding): 40 punten
  stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit: 26 punten
  duurzaamheid van het ontwerp: 14 punten
  plan van aanpak: 14 punten
  planning: 6 punten

  Om de ambitie van klimaatstad echt waar te maken, denkt Groen dat de gunningscriteria er beter anders zouden uit zien. “Nu speelt het gewicht van duurzaamheid slechts mee voor 14%. En dat mag zeker meer zijn,” aldus Vandemaele. “Voor Groen is het duurzaamheidsaspect even belangrijk als de prijs.

  Daarom legt Groen een alternatieve schaal voor:
  prijs (bruto-beschikbaarheidsvergoeding): 31 punten
  duurzaamheid van het ontwerp: 31 punten
  stedebouwkundige en architecturale kwaliteit: 21 punten
  plan van aanpak: 12 punten
  planning: 5 punten

  Dat is buiten Schepen van sport An Vandersteene gerekend. Voor haar is klimaat wel belangrijk, maar niet zo belangrijk. Dergelijke gunningscriteria zouden er voor zorgen dat we een erg duur nieuw zwembad zouden krijgen. Ecologie mag iets kosten, maar liefst niet te veel.

   

 • Bedachtzaam plannen/ Belastingen/ Gezondheid/ Sport/ Welzijn en zorg

  Kortrijkse zwembaden

  Hoewel er in Plan Nieuw Kortrijk amper sprake van is, zijn de ambitie en de ruwe plannen er reeds om zwembaden Mimosa en Magdalena te sluiten en een nieuw zwembad op te trekken. Deze zou komen op Kortrijk Weide. De stadscoalitie wil daar immers een aantrekkelijke plek van maken. Wanneer het zwembad er zou komen en hoe het eruit zal zien blijft vaag. Groen Kortrijk is zeker te vinden voor een masterplan zwembaden, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

  Vooreerst is Groen Kortrijk bezorgd om de scholen die gaan zwemmen in Mimosa en Magdalena. Voor de leerlingen die naar Magdalena gaan, verandert er niet veel. De locatie van het geplande zwembad is immers niet ver verwijderd van waar het Magdalenazwembad ligt. Voor de leerlingen die gaan zwemmen in Mimosa is er wel een probleem. Opdat ook die scholen zwemlessen kunnen garanderen vraagt Groen Kortrijk voor hen een voorkeursbehandeling. Zo kunnen zwemlessen worden ingepland in de lesroosters en verliezen de leerlingen de het privilege niet om te leren zwemmen. In overleg met de stad dient ook het vervoer van en naar het zwembad worden geregeld.

  Read More