• Democratie en overheid/ Een stad dicht bij de mensen/ Welzijn en zorg

    Stemmen in woonzorgcentra binnenkort in Kortrijk?

    De stad Kortrijk staat in voor het inrichten van de stembureaus ter gelegenheid van de verkiezingen en vervult hiermee een aanzienlijke en omvangrijke taak in ons democratisch bestel. Het is belangrijk dat iedere stemgerechtigde burger zijn stem effectief kan uitbrengen.

    De ouderen, met name zij die in een woon- en zorgcentrum verblijven, vragen hierbij een bijzondere aandacht. De mogelijkheid om met volmacht te stemmen of gepast vervoer te zoeken naar het stembureau maakt de ouderen afhankelijk van derden. Dikwijls zouden zij voor zulke belangrijke kwesties autonoom willen zijn.

    Read More