• Kinderen en jongeren/ Nieuws/ Wonen

  Kortrijk snakt naar levende binnenstad

  Kortrijk snakt naar een levende binnenstad, waar mensen wonen en leven en niet enkel feesten en winkelen. Wij willen Kortrijk loskoppelen van het feest-infuus waar het aan vast hangt. Ook op momenten wanneer er niet gefeest wordt, moet Kortrijk leven.

  De kale evenementenvlaktes in de binnenstad maken in ons Kortrijk plaats voor pleinen die dienen voor ontmoeting. Met veel groen en met terrassen. En waarom niet, met hier en daar een kiosk of zelfs een overdekte markthal.

  Read More

 • Armoede/ Een stad dicht bij de mensen/ Welzijn en zorg/ Wonen

  Praktijktesten huurdiscriminatie

  Een dak boven je hoofd is niet alleen een mensenrecht (artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens), het staat ook in de Belgische Grondwet (artikel 23) en in de Vlaamse Wooncode (artikel 3). Menswaardig wonen is dus een recht waar iedereen het over eens is. Alleen blijkt het niet eenvoudig om dit recht in de praktijk te brengen. De armoedebarometer van de Decenniumdoelstellingen was eerder deze maand erg duidelijk: de wooncrisis neemt nog toe.

  Read More

 • Een stad dicht bij de mensen/ Welzijn en zorg/ Wonen

  Een dag in de Woonclub met David

  David Wemel draaide een halve dag mee in de Woonclub in Kortrijk. “Zonder dak boven je hoofd vallen is het ergste wat je kan overkomen. Gelukkig zijn er initiatieven zoals de Woonclub die mensen helpen.”

  Als OCMW-raadslid kreeg David de kans om een inleefervaring op te doen in het kader van de internationale verzetdag tegen armoede. Het thema van deze verzetdag is dit jaar wonen. Omdat wonen een basisbehoefte is.

  Read More

 • Bedachtzaam plannen/ Geen categorie

  Renovatieplan Kortrijk

  Op de gemeenteraad van maart 2016 ligt het renovatieplan van stad Kortrijk voor. Stad Kortrijk wil daarmee op het vlak van woonkwaliteit stijgen in de rangschikking van de 13 centrumsteden. Een aantal zaken waar de Groen fractie al lang voor pleit, zoals het begeleiden van Kortrijkzanen met renovatieplannen en het maken van een dakscan, zijn ook in het plan opgenomen. Toch heeft Groen Kortrijk nog een aantal waardevolle suggesties voor het renovatieplan.

  Read More

 • Bedachtzaam plannen/ Geen categorie

  Zuurstof in de stad

  Groen Kortrijk en Groen Kuurne nodigen je uit voor Zuurstof in de Stad.

   

  Wat?

  Zuurstof in de stad is een stadsatelier dat Groen organiseert in Kortrijk. De editie van 2016 heeft als hoofdthema de brandend actuele culturele diversiteit.

  Prof. dr. Stijn Oosterlynck, hoofddocent stadssociologie aan de Universiteit Antwerpen, dompelt je onder in het thema culturele diversiteit en solidariteit.

  Aansluitend word je rondgeleid op de expo Water.War.

  Waar & wanneer?

  Het stadsatelier Zuurstof in de Stad gaat door op zaterdag 19 maart 2016 in de Budafabriek. De aanvang is voorzien om 9u30 en afronden doen we met een drankje om 12u.

  Programma:

  9u30: onthaal
  9u55: inleiding
  10u00: prof. dr. Stijn Oosterlynck over culturele diversiteit en solidariteit
  10u45: reactie vanuit het middenveld
  11u00: interactie met prof. dr. Stijn Oosterlynck
  11u30: rondleiding op expo Water.War
  12u00: drink

  Tot dan!

   

  Voor meer info:
  mail naar info@groenkortrijk.be
  of bel naar 0498 75 63 35

  Voor het evenement op de facebookpagina van Groen Kortrijk:
  https://www.facebook.com/events/959797577390835/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&feed_story_type=117&action_history=null

   

   

   

   

   

 • Bedachtzaam plannen/ Geen categorie

  Belgacom site

  Groen gemeenteraadslid Cathy Matthieu ging te luister op de persontmoeting van woensdag 1 juli in het parkoffice omtrent de plannen voor de “Belgacomsite”. Het SOK (stadontwikkelingsbedrijf Kortrijk), in samenwerking met awg architecten (Bob van Reeth) en projectontwikkelaar Project² zullen gans het bouwblok ontwikkelen. Stefaan De Clerck was aanwezig als voorzitter van Belgacom – Proximus. Het gebouw wordt nu officieel verkocht. Vanaf 2017 zal de ontwikkeling kunnen beginnen.

   

  Het is merkwaardig als je denkt dat gans het Belgacom gebouw nodig was om de telefonie en telegrafie van Kortrijk te verzekeren. Het gebouw is nu al een paar jaar “leeggemaakt” en alle digitale technologie met glasvezels zal nu hoogstens 200m² innemen en dit in een mooi  gebouwtje aan de Spoorweglaan  die de symbolische naam Atropos draagt.

  Het binnenstedelijk woonproject  (Tuinstraat – Vlasmarkt – Doorniksewijk – Spoorweglaan) wordt een nieuw stadsgedeelte met verschillende gebouwen van verschillende hoogte, een groot plein in het centrum van de gebouwen, groen ingevuld. Deze gecreëerde open ruimte wordt een park dat toegankelijk zal zijn via verschillenden doorgangen.

  Cathy Matthieu (gemeenteraadslid Groen):   “Ik was zeer aangenaam verast door wat het architectenbureau projecteerde, vooral de schaal van de gebouwen mikt op integratie tussen de bestaande panden, het Belgacom gebouw van 1947 wordt geherwaardeerd en zal zijn stadsbepalend zicht behouden. Dit is een schoolvoorbeeld van wat we beogen voor verlaten sites in de binnenstad: wederbestemming van ruimte en gebouwen, integratie in de kern van de stad, architecturaal kwalitatieve leefomgeving, groene ontmoetingsplaatsen”.

  David Wemel (vertegenwoordiger voor Groen binnen het SOK): “Het SOK speelt een belangrijke rol om de stadskern te herwaarderen door woonmogelijkheden aantrekkelijk te maken.”

 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Geen categorie

  De kans in de stedelijke ontwikkelingsstrategie

  Stad Kortrijk beseft eindelijk dat de huidige visie op stadsontwikkeling dringend moet herdacht worden. In de studieopdracht worden dan ook de verschillende uitdagingen aangegeven. Op het eerste zicht een goed initiatief.

   

  In de studieopdracht worden o.a. de volgende uitdagingen aangegeven: de stadsvlucht, de economische omschakeling van industriële bedrijven in het centrum naar grotere terreinen, het overaanbod van bepaalde soorten woningen, de uitdagingen op het gebied van klimaatmigratie en -adaptatie.

  “Bij een tweede lezing lijkt het erop dat aan de opdrachtnemer vooral wordt gevraagd naar de visie op het omgaan met invulling van ruimtes voor wonen en werken,” zegt gemeenteraadslid Cathy Matthieu. “Klimaat en groen wordt wel vluchtig aangehaald, maar wordt bij de formulering van de kern van de opdracht weer resoluut opzij geschoven.”

  “Het zou mooi zijn om veel explicieter in te zetten op de aaneenschakeling van de groene en blauwe linten in de stad,” vervolledigt Groen fractieraadslid Maarten Devos. “Deze studieopdracht geeft de kans om onze stad te herdenken en af te stellen op de uitdagingen van de 21ste eeuw. Denk maar aan de juiste woonvormen, zuiverdere stadslucht, een gezonde mobiliteit, een stabiele markt voor ondernemers en vooral voldoende groen, water en open ruimte om te ontspannen.”

  “Het economische aspect is uiteraard wel belangrijk, maar we vinden het jammer dat het ecologische in het hele verhaal weer stiefmoederlijk wordt behandeld. We zijn zeker bereid om met de Groen-fractie hieromtrent in dialoog te gaan. We willen mee helpen opbouwen en bespreken om tot het beste resultaat te komen voor alle Kortrijkzanen,” aldus nog Cathy.

   

 • Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie

  Stimuleer toegankelijk wonen

  Het probleem is gekend: er is een schrijnend tekort aan toegankelijke woningen voor mensen die minder mobiel zijn. Buiten het echt handelsgebied staan er echter heel wat panden leeg. Groen vraagt aan stad Kortrijk om daar aandacht voor te hebben en het beleid aan te passen, zodat meer mensen snel een toegankelijke woning kunnen vinden.

   

  “Als je rondkijkt zie je veel handelspanden waar de gelijkvloers leeg staat, bijvoorbeeld in de Koning Albertstraat en in de Jan Persijnstraat,” legt gemeenteraadslid Cathy Matthieu uit. “En dat is jammer, want een heleboel mensen die door een fysieke beperking of door een hogere leeftijd minder mobiel zijn, hebben nood aan een toegankelijke woning.”

  Daarom stelt Groen voor om een inventaris op te stellen van leegstaande gelijkvloerse panden en aan te vullen met de binnenkomende bouwaanvragen voor handelsruimte op het gelijkvloers. Wanneer een gelijkvloerse ruimte lange tijd leegstaat, zou Stad Kortrijk de eigenaars moeten aanmoedigen om hun pand te verkopen of te verhuren met oog op het inrichten van een toegankelijke woning. Ook ziet Groen voor stad Kortrijk of het OCMW een adviserende rol weggelegd om eigenaars bij te staan met het toegankelijk maken van de woning en het opzoeken van relevante premies.

  “Deze aanmoediging en dienstverlening biedt alleen voordelen en is een win-winsituatie op alle vlakken,” aldus Cathy. “Zo wordt de zoektocht naar een toegankelijke woning minder lang en vermindert de leegstand. Ook kan men dan langer zelfstandig blijven wonen. En met de vegrijzing van de Kortrijkse bevolking zal het aantal mensen die baat hebben bij een toegankelijke en gebruiksvriendelijke woning sterk groeien. Dat mag de stad zeker niet uit het oog verliezen.”

 • Een groene stad/ Geen categorie/ Kaffie met Cathy

  Meer waterdoorlatende verhardingen

  waterdrop

  waterdropEr schort iets aan de manier waarop Vlaanderen omgaat met grondwater. Dat blijkt uit een doorlichting van het Rekenhof. Door dichte bebouwing en vele verharde wegen stroomt het water weg waardoor het niet in de bodem terechtkomt. Meer waterdoorlatende verhardingen in onze stad is één mogelijkheid van de vele, aldus Groen gemeenteraadslid Cathy Matthieu.

  Cathy Matthieu: “We bouwen alles letterlijk vol. Zijn het geen gebouwen, dan zijn het wegen en parkings. Daarom kan regen en sneeuw, hemelwater dus, niet meer op een natuurlijke wijze in de ondergrond doorsijpelen. Als het water worden via de rioleringen naar de waterlopen afgevoerd. Bij overvloedige regenval kunnen deze afvoersystemen de toevloed niet meer aan. Daarom moeten we steeds meer geld investeren in grotere riolen. Doen we dat niet, dan treden de riool-overstorten in werking en stromen beken, rivieren en straten over.

  Groensel: “Je verwees ook naar grondwater. Hoe zit dat?”

  Cathy: “Omdat er steeds minder natuurlijke doorsijpeling mogelijk is, wordt het grondwater veel minder aangevuld. Dat zijn grote natuurlijke ondergrondse waterreservoirs. Hemelwater dat gewoon kan doorsijpelen naar die ondergrondse reservoirs doorloopt een natuurlijke zuiveringscyclus. Die reservoirs kunnen we dus gebruiken voor ons drinkwater, maar ook voor onze fabrieken. Maar het hemelwater geraakt daar niet meer. We voeren het af naar onze rivieren via de riolen. Dat is het probleem: we moeten die natuurlijke cyclus respecteren. Doen we dat niet, dan moeten we straks opnieuw grote investeringen doen om onszelf van water te voorzien. Dat is te zot. ”

  Groensel: “Dit is toch vooral iets voor regelgeving vanuit Vlaanderen?”

  Cathy: “De Vlaamse Regering heeft recent nieuwe regels goedgekeurd. De principes daarvan zijn goed: regenwater eerst zoveel mogelijk hergebruiken, dan infiltratie mogelijk maken en pas als laatste afvoeren via riolen. De regels gelden in het hele Vlaamse gewest, maar provincies en gemeenten kunnen extra bepalingen afvaardigen voor hun grondgebied.. Over de manier waarop Vlaanderen omgaat met grondwater valt wel wat te zeggen. Dat bleek onlangs nog uit een doorlichting van het Rekenhof. Meer natuurlijke insijpeling is echt wel nodig. Ook in onze provincie.

  Groensel: “Wat was nu het concrete voorstel?”

  Cathy: “We denken dat de nieuwe verordeningen een nuttige instrument is om daar werk van te maken. Dat punt wilden we met de fractie nog eens duidelijk stellen. Vooral bij grote werken en verkavelingen kan er meer gedaan worden dan nu wettelijk nodig is. Maar ook bij kleinere werken, in wijken of bij particulieren kunnen er meer waterdoorlatende verhardingen komen. Zo zorgen we voor meer grondwater, kunnen we riolen ontlasten en wordt onze stad een stuk duurzamer.”

 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Een jong Kortrijk/ Geen categorie

  Buurtparkeren vraagt structurele aanpak

  Onlangs werd de exploitatie van buurtparking Nieuwstraat, Sint-Amand, Kasteelstraat en Sint-Denijsestraat opgestart. De parkings zijn tijdelijke initiatieven. In afwachting van een nieuwe bestemming worden braakliggende terreinen op die manier zinvol gebruikt. Deze buurtparkings zijn 7/7 en 24/24 open en zijn enkel bestemd voor bewoners en bedrijven.

  De braakliggende terreinen in de binnenstad zijn al langer een doorn in het oog van onze partij. De afgelopen jaren voerden we geregeld actie op één van die terreinen, vaak met de vraag naar een groene invulling. Dat een aantal van die terreinen nu een tijdelijke invulling krijgen als buurtparking roept gemengde gevoelens op.

  Groen juicht toe dat deze plekken worden aangepakt en dat de parkeersituatie wordt genormaliseerd en gereglementeerd. Voordien werden ze vaak gebruikt als parking, maar ze lagen er maar slordig bij. Als gevolg oefent dit soort plekken ook een aantrekkingskracht op individuen en activiteiten die je liever niet ziet in een binnenstad. Denk maar aan drugshandel of sluikstorten. Goed dus dat deze plekken worden aangepakt en dat er zo ook middelen worden gegenereerd voor Parko.

  Bovendien is Groen verheugd dat er wordt samengewerkt tussen de verschillende autonome gemeentebedrijven (AGB’s) in onze stad, zoals hier tussen het SOK, de eigenaar van de gronden, en Parko, die instaat voor de inrichting en uitbating van de terreinen. Dat ook het probleem van het buurtparkeren hiermee wordt aangepakt voor de gezinnen die er wonen is in onze ogen positief.

  Volgens Groen is buurtparkeren in de binnenstad echter een probleem dat een structurele aanpak nodig heeft. Dit binnen een globale visie op wonen in de binnenstad, en vooral: kwaliteitsvol wonen in de binnenstad. Een tijdelijke invulling zorgt er voor dat het structurele probleem niet wordt aangepakt en dat het hele beleid een lappendeken van verschillende tijdelijke maatregelen wordt. Volgens Groen is in die omgeving ook meer nood aan vergroening en konden de braakliggende terreinen dus een groene invulling krijgen.

  “Wat aan de grond van de bekommernis ligt,” zegt raadslid Matti Vandemaele, “is dat de stadscoalitie veel te weinig inzet op wooninbreiding. Ze blijven koppig inzetten op het aansnijden van woonuitbreidingsgebied om de ene verkaveling naast de andere te ontwikkelen.” Groen Kortrijk merkt nu al dat dit soort loten steeds moeilijker van de hand gaat. “Logisch ook,” vindt fractieleidster Cathy Matthieu, “eenzelfde klassieke verkaveling vindt men overal in Vlaanderen, zelfs in onze onmiddellijke omgeving, en vaak goedkoper dan in Kortrijk. Denk maar aan Zwevegem, Kuurne, Wevelgem… Als Kortrijk één troef heeft ten opzichte van die gemeentes, is het dat Kortrijk een echte binnenstad heeft.”

  Volgens Groen is het een uitdaging voor de komende jaren om de binnenstad zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de jonge gezinnen die men zo nodig heeft voor een gezond (financieel) evenwicht in de stad. Het is hoog tijd dat de stad, samen met het SOK en de vele andere betrokken partners, werk maakt van een visie en een strategie over wonen in de binnenstad. Aan zo een overleg zullen wij als Groene partij, vanuit onze beleidservaring in steden als Gent en Mechelen, met alle plezier meewerken.