• Een jong Kortrijk/ Geen categorie

  Hoera, ze komt: de langverwachte fuifzaal

  fuifzaalweide

  Een doorbraak in het al jaren aanslepende dossier van de fuifzaal. Sinds het wegvallen van de Warande eind 2000 is er geen goed alternatief beschikbaar. Er was de tijdelijke oplossing in de Kleizaal, er is de noodoplossing om Kortrijk Xpo betaalbaar te maken door het huurgeld gedeeltelijk te subsidiëren en werd ook De Kreun voor 3 fuiven per jaar aan dat lijstje toegevoegd. Tijdens het vorig bestuur werden er niet meer dan 56 aankondigen gemaakt met als resultaat 0 realisaties.

  Anno 2015, 15 jaar na de sluiting van de Warande werd op de Gemeenteraad (Juni 2015) een eerste stap gezet in het realiseren van en nieuwe fuifzaal voor de Kortrijkse jongeren en hun verenigingen. Zonder enige twijfel is er dus ook bij onze Groene fractie een grote tevredenheid over het realiseren van de langverwachte fuifzaal.

  En toch is niets wat het lijkt. De blijdschap mag ons niet blind maken voor 3 grote angels in het verhaal.

  1. De Howest-fuiven krijgen voorrang op alle data in de week, de fuiven van de andere studentenverenigingen worden dus gedegradeerd tot 2 klasse organisatoren. Ze mogen pas nadat Howest haar data heeft gekozen hun fuiven vastleggen.
  2. Howest investeert 250.000 euro in de bouw van de fuifzaal. In ruil mogen de Howest-gebruikers de fuifzaal gratis gebruiken (tot de tegenwaarde van de 250.000 euro op is). Op zich geen probleem. Helaas wil de stad niet garanderen dat de inkomsten die de uitbater van de fuifzaal (het SOK, daarover later meer) niet krijgt voor de uitbating van de zaal (omdat ze geïnvesteerd werden in de bouw), niet zal verhalen op de andere gebruikers. Het is dus goed mogelijk dat de jeugdbewegingen en andere studentenclubs meer gaan moeten betalen voor hun fuiven om de put die door de HOWEST-constructie ontstaat door iemand betaald zal moeten worden.
  3. De fuifzaal zal geëxploiteerd worden dor het SOK. Dat is het stadsontwikkelingsbedrijf. Dat geen enkel exptertise bevat als het over exploitatie van gebouwen, fuiven of jeugdwerk gaat. Op de vraag om de Raad van Bestuur en het personeelskader te versterken met deze competenties wilde de stad gisteren niet ingaan.

  Samengevat komt er dus een monopolie op de weekdagen door Howest, wordt de factuur van de Howest fuiven betaald door de andere gebruikers en komt het beheer in handen van een structuur die geen kennis heeft van jeugdwerk. Groen heeft dus alle redenen om niet zo heel erg blij te zijn en garanties te vragen aan de stad.

  Daarom dienden we als Groene fractie een aantal voorstelen in om de overeenkomst te verbeteren. Op die manier kon de stad zekerheid geven dat de kosten niet doorgeschoven zouden worden, kon de stad garanderen dat de andere studentenverenigingen geen tweedeklassers zouden worden en kon de stad garanderen dat het beheer ook zou gebeuren met kennis van het jeugdwerk. Onze voorstellen kregen de steun van CD&V fractie. Helaas wil de stad hier niets van weten.

  Zijn we dus blij dat er een fuifzaal komt: JA

  Zijn we blij met het doorschuiven van de factuur naar het jeugdwerk: NEE

  Zijn we blij met het Howest monopolie en de creatie van 2 klassen
  fuiforganisatoren binnen de studenten verenigingen?  NEE

  Onze Groene fractie zal alvast bekijken wat we verder kunnen en moeten doen om dit recht te zetten.

  Wordt vervolgd
  P.s. voor de techneuten: de schepen van financiën liet al weten dat de 250.000 euro van Howest als een openstaande schuld in de boeken komt te staan. En zoals we allemaal  (met de techneuten) weten moet elke schuld ooit  afgelost worden…