• Diverse samenleving/ Kinderen en jongeren

    Aanbevelingen na 27/11/2015

    Groen Kortrijk kwam tussen op de gemeenteraad naar aanleiding van het harde politieoptreden op 27 november 2015 ten aanzien van minderjarige kinderen.

    Groen Kortrijk wil benadrukken dat de globale werking van politiezone Vlas volgens ons meer dan oké is. Het werk van de agenten die werkzaam zijn in onze stad is van hoog niveau. Toch willen we vanuit onze fractie even stilstaan bij de gevolgen van een politieoptreden op vrijdag 27/11/2015. Over dat optreden zelf zullen we niet tussenkomen. Die interventie vormt onderwerp van onderzoeken door het Comité P, het Kinderrechtencommissariaat en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Deze 3 instanties zullen oordelen over waar de knelpunten liggen

    Vanuit onze fractie willen wij toch enkele elementen van verontwaardiging op deze gemeenteraad voorleggen en daarbij herstelgerichte aanbevelingen doen:

    Read More